Milyen döntés alapján választották a Demetervin Pincészet 2013-as évjáratú tokaji édes szamorodni borkülönlegességét a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara borának

Pusztai László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miskolci Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pusztai László

Delivered

Tisztelt Miskolci Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, milyen döntés alapján választották a Demetervin Pincészet 2013-as évjáratú tokaji édes szamorodni borkülönlegességét a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara borának. Kérem, küldjék meg számomra az ezzel kapcsolatos szerződéseket is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 16.

Üdvözlettel:

Pusztai László

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Gergő József
Miskolci Egyetem

Tisztelt Pusztai László Úr! 
A Miskolci Egyetem részére megküldött adatigényléssel kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom. 
A levelében hivatkozott borkülönlegességet az Egészésgügyi Kar
támogatásként kapta a Pincészettől, azt az Egészségügyi Kar tiszteletére
palackozták. A borkülönlegességet a hallgatók választották ki egy szavazás
alapján. Mindezekre tekintettel szerződésekkel a kérdéses ügyben nem
rendelkezünk. 
Kérem válaszunk elfogadását. 
Üdvözlettel 
--
dr. Tóth Gergő József 
osztályvezető                            
Jogi és Igazgatási Osztály
A/4. I. em. 126. (46/565-111  1071)  
tudományos segédmunkatárs
Polgári Jogi Intézeti Tanszék
Állam-és Jogtudományi Kar 
A/6. I. em. 115. (46/565-111  1076)    
 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pusztai László:
Csak a(z) Miskolci Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Információ kérés

A(z) Miskolci Egyetem részére Pusztai László által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei