Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Vilmos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány támogatása

Nagy Vilmos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Nagy Vilmos to read recent responses and update the status.

Feladó: Nagy Vilmos

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2014-ben a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány támogatására mekkora összeget fordítottak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 11.

Üdvözlettel:

Nagy Vilmos

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.


Attachment image002.jpg
33K Download

Attachment image003.png
5K Download

Attachment image004.png
1K Download


Tisztelt Dr. Nagy Vilmos!

 

Kérését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján
megvizsgáltuk.

 

Az Ön által hivatkozott Infotv. 3. § értelmében: „közérdekű adat: az
állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében
lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső,
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;”, így a lenti
kérése nem közérdekű adatigénylés.

 

Kérem, hogy legközelebb az észrevétel jellegű kérdésével forduljon az
ügyfélszolgálatunkhoz (az [1][email address] e-mail címen), ahol
készséggel állnak rendelkezésére.

 

Ennek ellenére arról tájékoztatom, hogy a Budapest Bérlettel és csatlakozó
jeggyel igénybe vehető vonatokat, az ELVIRA rendszer a kiválasztott vonat
szolgáltatásai mező tartalmazza. (fekete rombusz megjelöléssel).

[2]http://elvira.mav-start.hu/elvira.dll/xs...

 

[3]cid:image002.jpg@01D0184C.CE4872E0

 

A MÁV-START Zrt. honlapján megtalálható a Díjszabás, ahol a 4. rész 4.2.
pontja írja le a csatlakozó menetjegyre vonatkozó tudnivalókat, illetve a
IV. sz. melléklet tartalmazza az érintett terület leírását.

[4]http://www.mav-start.hu/res/mav-start_di...

 

Az Ön által jelzett vonalon a BKSZ határállomás Tatabánya, ezért Tatabánya
és Budapest közötti utazásra váltott menetjegyben, illetve bérletben lehet
érvényesíteni a BKK bérlet kedvezményt.

 

A fentiek szerint az utas nem vásárolhat a Budapest-Komárom közötti
utazásához csatlakozó menetjegyet.

 

Üdvözlettel:

 

Szávai Attila

információbiztonsági koordinátor

 

[5]cid:image003.png@01CF6C56.29415B10

MÁV-START Zrt.

Biztonság

 

A jelen levélben kézbesített információ kizárólag a címzettnek szól, és
bizalmas üzleti, illetve személyes adatokat tartalmazhat. Amennyiben nem
Ön a levél címzettje, a levélben található információ felhasználása, vagy
bármilyen módon történő közzététele, másolása vagy megosztása tilos.
Amennyiben jelen levelet tévedésből kapta meg, kérem lépjen kapcsolatba a
levél feladójával és az üzenetet haladéktalanul törölje a számítógépéről.
A levél feladójának e-mail címe kifejezetten vállalati felhasználásra
szolgál, a biztonsági szervezet – vezetői ellenőrzés céljából –
betekinthet tartalmába, kérem erre a címre magánjellegű küldeményt,
reklámanyagot ne küldjön!

[6]cid:image002.png@01CF6C56.29415B10  Kérem, óvja a természetet, ha nem
szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!

 

 

>

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.


Attachment Minden gyerek lakjon j l alap tv ny 2014.xlsx
12K Download View as HTML


Tisztelt Nagy Vilmos Úr!

Közérdekű adat kérésére a következő választ adjuk:

2014-ben a MÁV –START Zrt. munkavállalói 1.168.200 Ft-tal járultak a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány támogatásához.
Az adatokat havi bontásban elektronikusan is csatoltam.

A késedelemért, amelyet a Társaságon belüli értelmezésbeli zavar okozott, szíves elnézését kérem.

Üdvözlettel:
Dr. Komáromi László Sándor
információvédelmi szakértő

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Vilmos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Vilmos:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Utasszámlálási adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Monostory Miklós által

Arculati kézikönyvek

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kovács Gergő által

Vasúti kocsira szerelt emelők

A(z) MÁV-START Zrt. részére Szabó Gábor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei