Mindennapos testnevelésóra reklámja a köztévében

Kálmán Mihály küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kálmán Mihály

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A mindennapos testnevelésóra szeptemberi bevezetését reklámozó, a közmédiában rendszeresen játszott hirdetés elkészítéséhez kapcsolódó szerződéseket.

A reklámszpot tévében való lejátszásához kapcsolódó szerződéseket.

Tájékoztatást arról, hogy milyen döntés-előkészítési folyamat, hatástanulmány, felmérés alapján döntött úgy a minisztérium, hogy egy kötelező tantárgynak szüksége volna reklámra?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. augusztus 3.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Hivatkozása ide

Feladó: info (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön elektronikus levelét a Emberi Erőforrás
Minisztérium levelezőrendszere fogadta.

Kollégáink válaszának megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta.

Kérjük, ne válaszoljon rá.

 

EMMI Ügyfélszolgálat

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Emberi Erőforrások Minisztériuma

[Subject only] Fwd: EMMI-től közérdekű adatigénylés

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kálmán Mihály

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Késedelmes válaszukat megkaptam, elfogadni nem tudom.

Harmadik kérdésem az volt, hogy küldjenek: "Tájékoztatást arról, hogy milyen döntés-előkészítési folyamat, hatástanulmány, felmérés alapján döntött úgy a minisztérium, hogy egy kötelező tantárgynak szüksége volna reklámra?"

Ehhez képest válaszukban csupán a reklám tartalmával és céljával fogalalkoznak válaszukban, nem ismertetve, hogy előzetesen felmérték-e, illetve utólagosan mérték-e, valóban alkalmas( volt)-e a reklám az minisztérium és az MDSZ által megjelölt célok elérésére, illetve, hogy arányban áll(t)-e a ráfordítás a remélt haszonnal.

Első és második kérésemet, nevezetesen, hogy az EMMI küdje meg a reklám elkészítéséhez és a köztelevízióban való lejátszásához kapcsolódó szerződéseket, nem teljesítették.

Kérem, haladéktalanul tájékoztassanak, hogy az EMMI nyújtott-e pénzbeli támogatást - az MDSZ-nek vagy egy harmadik félnek - az említett két célra, és amennyiben igen, küldjék meg az ehhez kapcsolódó szerződéseket.

Kérem továbbá, hogy küldjék meg számomra az EMMI és az MDSZ között köttetett megállapodást, amelyben - a nekem küldött válasz szerint - "a minisztérium a diáksport szövetséget támogatásáról biztosította," és amelynek alapján az MDSZ ezt a minisztérium nevét és logóját feltűntethette a reklámfilmben - az MDSZ megemlítése nélkül.

Amennyiben további szerződések vagy megállapodások születnek az EMMI és az MDSZ között, azok megküldését is kérem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése lapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Hivatkozása ide

Kálmán Mihály hozzászólt ()

Október 9-én az adatigénylést továbbítottam a NAIH-nak, mert az EMMI-től mindezidáig nemkaptam választ.

"Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

A KiMitTud weboldalon keresztül adatigénylést nyújtottam be az EMMI-hez, majd a Minisztérium késedelmes és semmitmondó válasza után pontosításra kértem az adatgazdát. Ez a mai napig nem történt meg, pedig a határidő régen lejárt. Kérem, hogy utasítsák az EMMI-t kérdéseim mielőbbi megválaszolására. Ezen felül kérném, hogy az EMMI fejtse ki, hogy mennyiben felel meg egy mindenk érintettre kötelező rendelkezés reklámozás a Médiatörvény értelmező rendelkezésének, mely szerint a "Társadalmi célú reklám: politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára." Tehát mennyiben felel meg az kötelező testnevelésóra reklámozása a "közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára" kitételnek? Mi az elérni kívánt cél? Milyen hatást tud gyakorolni - ennek érdekében - a reklám?

Az adatigényléssel kapcsolatos levelezés elolvasható itt: http://kimittud.atlatszo.hu/request/mind...

Köszönettel,

Kálmán Mihály"

Link to this

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment attachment.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Kálmán Mihály Úr!

A mindennapos testnevelés bevezetésével kapcsolatos reklámmal összefüggésben megküldött kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 22/2012. (IV. 11.) NEMFI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 55. § (1) bekezdése szerint az emberi erőforrások minisztere a „Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások” előirányzat terhére támogathatja a sport, az egészséges életmód, mozgásgazdag életmód, a fizikai aktivitás népszerűsítésével összefüggő kommunikációs, marketing tevékenységet, tájékoztató rendezvényeket, programokat, kiadványok megjelentetését. A Rendelet 55. §-ának (3) bekezdése szerint a fenti előirányzat terhére utófinanszírozással nyújtható költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben vagy egy összegben történő kifizetésével.
A Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, amelyben a XXX. londoni olimpiai játékok ideje alatt folytatott kommunikációs kampányhoz kérték a Minisztérium támogatását.

Az MDSZ támogatási kérelméről - más támogatási szerződésekhez hasonlóan - az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszteri Értekezlete döntött, amely során a kérelem pozitív elbírálásban részesült, tekintettel arra, hogy a kormány kiemelt feladatának tekinti a mindennapos testnevelés bevezetését. A szerződés megkötését megelőzően hatástanulmány nem készült.
Az előkészítést követően a Minisztérium és az MDSZ között 2012. augusztus 17-én, a mindennapos testnevelés bevezetésével kapcsolatos népszerűsítő kampány megvalósításának támogatása céljából támogatási szerződés jött létre. A feladat támogatásának összege 1.200.000 Ft. A szerződés alapján az MDSZ kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a cél megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó TV spot gyártási költségeit számolhatja el.

A fentiek alapján tehát a Minisztérium csak a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött támogatási szerződést, az MDSZ kérelmére, a Minisztérium egyedi döntése alapján, amellyel a mindennapos testnevelés bevezetésével kapcsolatos népszerűsítő kampány megvalósítását támogatta. A TV spot gyártásához, illetve annak sugárzásához kapcsolódó szerződéseket nem a Minisztérium, hanem az MDSZ kötötte meg.

Arra irányuló kérdésére, amely a Minisztérium nevének a reklámban való feltüntetésére vonatkozott, tájékoztatom, hogy a Szerződés 6.1.5. pontja meghatározta, hogy az MDSZ köteles a Minisztérium által meghatározott kommunikációs követelményeket betartani. Ennek értelmében az MDSZ a kampány során köteles feltüntetni és kiemelni, hogy a kampány megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

A reklám eredményességének, hatékonyságának vizsgálatára irányuló kérdésével kapcsolatban jelzem, hogy – tekintettel arra, hogy a reklámra vonatkozó konkrét szerződést nem a Minisztérium kötötte – a kampány eredményességét, hatékonyságát a Minisztérium nem értékelte és ez nem is tekinthető feladatának. A Minisztérium a támogatás felhasználásáról szóló részletes beszámoló ellenőrzésére jogosult, valamint a támogatás felhasználásának jogszerűségét és a támogatási szerződésnek való megfelelőségét vizsgálja.

Mellékelten megküldöm a kért támogatási szerződést.

Üdvözlettel:

dr. Schlammadinger József főosztályvezető úr megbízásából
dr. Zselinszky Eszter

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kálmán Mihály:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

CEPC támogatás

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Kálmán Mihály által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei