Minimálbéren élők száma

Varbóci Remete küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Központi Statisztikai Hivatal részére

Központi Statisztikai Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Varbóci Remete

Tisztelt Központi Statisztikai Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a minimálbéren élők számáról szóló adatokat, 2010-től.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 11.

Üdvözlettel:
Erényi Tibor

Hivatkozása ide

Feladó: Richter Erika
Központi Statisztikai Hivatal

Tisztelt Adatkérő!

 

A "minimálbéren élők számára" vonatkozó kérdésével kapcsolatban az
alábbiakban tájékoztatom:

A kérés értelmezése során több lehetőség is felmerülhet:

(1) a minimálbért keresők számára, vagy

(2) a minimálbérből "gazdálkodók"  számára kíváncsi.  Ebben az esetben az
a kérdés, hogy a foglalkoztatott és minimálbért kereső taggal rendelkező
háztartások, esetleg a minimálbérnek megfelelő jövedelmet szerzők száma
érdekli-e,vagy hogy a minimálbért egy főre vagy valamilyen fogyasztási
egységre számoljuk-e, vagy hogy a szakképzett minimálbér vagy a
szakképzetlen legyen-e a számítási alap.

 

Mivel leveléből nem derül ki, hogy melyikre fenti lehetőségre gondol,
kérem, hogy a mielőbbi válaszadás érdekében pontosítsa kérdését.

 

Tájékoztatom továbbá , hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat alábbi
oldalán több keresettel és bérrel kapcsolatos adat is megtalál:

[1]http://www.afsz.hu/sysres/adattar2012/ta...

 

Tisztelettel:

Richter Erika

Központi Statisztikai Hivatal
Tájékoztatási Főosztály
Információszolgálat
Tel: 06-1-345-6244
[2][email address]

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Ez az elektronikus levél (e-mail), és a hozzá kapcsolt fájlok, kizárólag a
Címzetteknek szólnak, a bennük foglalt információk bizalmasak lehetnek,
melynek titokban maradásához a Központi Statisztikai Hivatalnak jogilag
méltányolható érdeke fűződik. Amennyiben nem Ön a Címzettje ennek a
levélnek, kérjük, törölje, és értesítse a levél küldőjét.
Az elektronikus levél engedély nélküli módosítása és nyilvánosságra
hozatala szigorúan tilos, másolása, terjesztése is csak munkavégzés
céljából megengedett. Az elektronikus levél elsősorban információs célokat
szolgál. Kétség esetén az elektronikus levél tartalma akkor minősül
hivatalos álláspontnak, ha azt a KSH erre felhatalmazott dolgozója
(kérésre) cégszerűen aláírva megerősíti.

References

Visible links
1. http://www.afsz.hu/sysres/adattar2012/ta...
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Varbóci Remete

Tisztelt Richter Erika!

Elnézését kérem, hogy kérdésem kissé pontatlanul fogalmaztam meg.
Igyekszem pontosabban: a minimálbért keresők számáról szeretném az információt megkapni.
Nem csak ez évre vonatkozólag, hanem ha lehetséges akkor 2010-től napjainkig.

Fáradozását köszönöm.

Tisztelettel:
Varbóci Remete

Hivatkozása ide

Feladó: Varbóci Remete

Tisztelt Richter Erika!

Elnézését kérem, hogy kérdésem kissé pontatlanul fogalmaztam meg, ezért pontosított formában ismét Önhöz fordulok.
Kérdésem tehát, mennyi a minimálbért keresők száma?
Nem csak ez évre vonatkozólag, hanem ha lehetséges akkor 2010-től napjainkig.

Fáradozását köszönöm.

Üdvözlettel:

Varbóci Remete

Hivatkozása ide

Feladó: Richter Erika
Központi Statisztikai Hivatal

Tisztelt Varbóci Remete!
A minimálbért keresők számát a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján találja meg: a http://www.afsz.hu/sysres/adattar2012/ta...
címen.
Tisztelettel:
Richter Erika
KSH-Információszolgálat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Varbóci Remete hozzászólt ()

Tisztelt érdeklődők!

A KSH válaszát kenhetem a hajamba, vagy tűzhetem a kalapom mellé.
Érdekelt volna, hogy hogyan alakult a minimálbért keresők száma 2010-óta (amióta a KSH nem ad ki ilyen jellegű adatokat).
Egy linket kaptam:
http://www.afsz.hu/sysres/adattar2012/ta...
Gratulálok a válaszadónak!

Ha valaki lusta lenne:
8 .Keresetnagyság kategóriánkénti létszámmegoszlás a nemzetgazdaság egészére

A havi kereset osztályközei Férfi Nő Együtt
Létszám-
megoszlás Kereset osztályköz Létszám-
megoszlás Kereset osztályköz Létszám-
megoszlás Kereset osztályköz
átlaga relatív szórás átlaga relatív szórás átlaga relatív szórás
% Ft/fő, hó % % Ft/fő, hó % % Ft/fő, hó %
78000 és alatta 2,0 76927 10,3 1,2 76692 9,7 3,2 76837 10,1
78001 - 80000 között 0,7 79499 0,9 0,5 79187 1,0 1,2 79366 1,0
80001 - 90000 között 1,4 86335 3,5 1,7 85911 3,4 3,1 86106 3,5
90001 - 100000 között 5,5 95728 2,7 4,6 95373 2,7 10,0 95567 2,7
100001 - 125000 között 7,0 113082 6,4 8,1 111823 6,5 15,1 112407 6,5
125001 - 150000 között 7,0 138608 5,4 6,5 137974 5,4 13,5 138303 5,4
150001 - 175000 között 5,5 162118 4,4 5,1 162055 4,4 10,6 162087 4,4
175001 - 200000 között 4,4 187658 4,1 4,2 187537 4,0 8,6 187599 4,0
200001 - 300000 között 9,6 244356 11,8 8,9 241193 11,8 18,5 242838 11,8
300001 - 500000 között 6,7 379003 14,9 4,4 371975 14,7 11,1 376206 14,8
500000 felett 3,6 863023 66,4 1,7 767281 51,0 5,2 832364 62,9
ÖSSZESEN 53,2 230454 105,6 46,8 196441 80,0 100,0 214540 97,0

Tisztelettel:
anonymand

Ui.: minimális tiszteletem sem maradt a KSH, és válaszadója iránt...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varbóci Remete:
Csak a(z) Központi Statisztikai Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Mikrokocenzus 2016

A(z) Központi Statisztikai Hivatal részére Eged Ákos által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei