Miniszter úr 2011. november 17-i programja, találkozói

Szalay Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Nemzetgazdasági Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Szalay Dániel

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetőjének, dr. Matolcsy György volt gazdasági miniszternek 2011. november 17-i teljes napi programját: aznap pontosan kivel, kikkel (név, szervezet megjelölésével), hol és hány órakor, valamint milyen célból, milyen tárgyban és milyen időtartamban folytatott találkozókat, valamint azokon az NGM minisztere mellett az NGM-ből még kik vettek részt.
A kért adatok közérdekű adatnak minősülnek, ki nem adásukat a BTK büntetni rendeli. Kérem ennek megfelelően a kért adatot legkésőbb a törvényes határidőre megküldeni szíveskedjenek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. március 13.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Érdeklődő!

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 33. §-a értelmében
harmincnapos ügyintézési határidő vonatkozik a közigazgatási hatósági ügyben előterjesztett kérelmekre,
amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

Üdvözlettel:

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
www.kormany.hu<http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi...>

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Sajtó
Nemzetgazdasági Minisztérium

Tisztelt Szalay Dániel!

 

Alábbi megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadás határidejét 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

NGM Sajtó és Kommunikációs Főosztály    

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szalay Dániel

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Közérdekű adatigénylésemre válaszképp minisztériumuk azt a választ adta, hogy ki kívánja tolni a válaszadást további 15 nappal. Tájékoztatom önöket, hogy az önök által idecitált jogszabály hivatkozott bekezdése csupán abban az esetben teszi lehetővé a válaszadás kitolását, ha " Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. "

Tekintettel arra, hogy az adatigénylés nem jelentős terjedelmű és nem nagyszámú adatra vonatkozott, felkérem önöket, hogy az eredeti adatigénylés számított 15. napon belül a kért adatokat megküldeni szíveskedjenek.
Felhívom továbbá szíves figyelmüket a közérdekű adatok ki nem adásából adódó büntetőjogi következményekre.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Sajtó
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image003.jpg
11 Download


 

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak  a megkeresésére.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM SAJTÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS FŐOSZTÁLY

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-9184

[1]www.kormany.hu

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Sajtó
Nemzetgazdasági Minisztérium

Tisztelt Szalay Dániel!

A megkeresések nagy számára tekintettel, továbbra is kérjük szíves türelmét az ügyben.

Köszönettel és üdvözlettel:
NGM Sajtó és Kommunikációs Főosztály

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/9473/2014 - Közérdekűadat igénylés

 

Szalay Dániel

részére

 

[1][FOI #2315 email]

 

Tisztelt Szalay Dániel!

 

Dr. Matolcsy György korábbi nemzetgazdasági miniszter 2011. november 17-ei
napi programjára vonatkozó közérdekű adatigénylésére a következő választ
adjuk.

 

Adatigénylését a Nemzetgazdasági Minisztérium megvizsgálta. Tájékoztatjuk,
hogy dr. Matolcsy György korábbi miniszter teljes napi programja nem áll
rendelkezésünkre.

 

A dokumentumok alapján  dr. Matolcsy György 2011. november 17-én 15 órakor
a dolgozószobájában fogadta Vilasrao Deshmukh indiai tudományért és
technológiáért felelős minisztert. Más hivatalos elfoglaltságról nincs
információnk.

 

Kérjük és köszönjük fentiek tudomásul vételét.

 

Tisztelettel:

 

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szalay Dániel:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Céljuttatások

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére Révész Benedek által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei