Miskolc "digitális közösség" fejlesztésének támogatása

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen részemre a kormány 1025/2013 számú határozatának (A „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” címû programmal kapcsolatos egyes kérdésekrõl és az ehhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról) döntéselőkészítő dokumentumait elektronikus másolatban megküldeni

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 27.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Bartha Kinga dr.
Miniszterelnökség


Attachment image001.gif
11 Download

Attachment ME JHSZ J 144 2.2013.pdf
11 Download View as HTML


Becker András részére

 

Tisztelt Adatkérő!

 

Dr. Mikecz Péter igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár úr
megbízásából, csatolt mellékletben ezúton megküldöm a 2013. április 27.
napján, közérdekű adatszolgáltatás tárgyában a Miniszterelnökséghez
intézett, és a Miniszterelnökségen 2013. április 29. napján érkeztetett
megkeresésére adott  ME-JHSZ/J/144/2/2013. iktatási számú válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Bartha Kinga

jogi tanácsadó

  

Jogi, Személyügyi és Szervezetbiztonsági Főosztály

Miniszterelnökség

1055 Budapest, Markó u. 9. fszt. 7.

Tel.: (+36) (1) 7954027

E-mail: [1][email address]

[2]www.kormany.hu

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: NFM Kommunikáció


Attachment Miskolc digitalis kozosseg.docx
11 Download View as HTML


Tisztelt Becker András!

 

Mellékelve küldjük a 2013. április 27. napján kelt, a
[1]www.kimittud.atlatszo.hu oldalon keresztül a Miniszterelnökség részére,
a Kormány 1025/2013. számú határozatával kapcsolatban keletkezett
döntés-előkészítő dokumentumokra vonatkozóan megküldött közérdekű
adatigénylés kapcsán a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nevében, a
Miniszterelnökség által továbbított, közérdekű adatszolgáltatás tárgyában
intézett megkeresésre a kért dokumentumot.

 

Üdvözlettel:

NFM Kommunikációs Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei