Miskolc MJVÖ külsős jogi megbízásai 2010 és 2017 között

Pászkán Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Pászkán Zsolt

Delivered

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az alábbi személyek (ügyvédek, ill.
ügyvédi irodák, tanácsadók stb.) között 2010. január 1-e és 2017. június 27-e
időszakban létrejött, vagy ebben az időszakban hatályban lévő
megbízási, vagy bármilyen más jellegű szerződések listáját:

1. dr Megay Györgyi ügyvéd, Megay Ügyvédi Iroda, Miskolc, Petőfi u.
7.
2. dr Gondos Csaba György (Ü-112490), Miskolc 2. sz. Ügyvédi Iroda,
Miskolc, Dózsa György u. 11.
3. dr Somosvári Dóra (Ü-105178), Somosvári Ügyvédi Iroda, Miskolc,
Rákóczi u. 1. I/2.
4. dr. Boholy György, Miskolc 11. sz. Ügyvédi Iroda, Miskolc,
Corvin u. 5. fsz. 1.
5. Elkán Péter
6. Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. (utolsó ismert cím: 1052 Budapest, Répi posta u. 5.)
7. dr. Antal Kadosa ügyvéd (utolsó ismert cím: Budapest, Hercegprímás u. 11/2)

Kérem, hogy a listát a következő információk elsődleges
szerepeltetésével állítsák össze:
- a szerződés kelte,
- a szerződés jellege,
- a szerződés tartalma, a szerződésben megjelölt díjazás, a
szerződéssel kapcsolatos teljesítési igazolások, a szerződésekhez
csatolt számlák, elszámolások.

Amennyiben nem áll rendelkezésükre ilyen lista, akkor tegyék
lehetővé a betekintést az esetlegesen létező szerződésekbe és a
releváns adatok elektronikus rögzítését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 27.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: onkig
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20170712145108209.pdf
188K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pászkán Zsolt:
Csak a(z) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei