Miskolci Járási Hivatal vezetőjének és helyettesének neve, valamint 2013. január és december havi illetménye

Molnár János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Molnár János

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Miskolci Járási Hivatal vezetőjének és vezető-helyettesének
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 136.
§ (3) bekezdése szerinti 2013. év január és december havi
illetmény összegéről szóló tájékoztatást, valamint szíveskedjenek közölni a megadott hónapok vonatkozásában a vezetők neveit. Hangsúlyozottan felhívom a Tisztelt Kormányhivatal jogászainak figyelmét arra, hogy a 2011. évi CXCIX. törvény 179. § a) és i) pontja alapján mind az érintettek nevei, mind az illetményük közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Végezetül felhívom szíves figyelmüket arra, hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerint a választ a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül meg kell adni. A kormányhivatalok a megyékben a törvényesség és jogszerűség őrei, éppen ezért elvárom a határidő pontos betartását.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 13.

Üdvözlettel:

Molnár János

Hivatkozása ide

Feladó: Humán Titkárság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment BO 06 526 4 2014.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Molnár János!

 

Mellékelten megküldöm Demeter Ervin kormánymegbízott úr „tájékoztatás
közérdekből nyilvános adatokról” tárgyban írt BO/06/526-4/2014. számú
levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Gaál Gergely

főosztályvezető távollétében

 

Bényiné dr. Laczkó Margit

főosztályvezető-helyettes

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Humánpolitikai Főosztály

 

3532 Miskolc, Városház tér 1.

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Humán Titkárság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment BO 06 526 2 2014.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Molnár János!

 

Mellékelten megküldöm Demeter Ervin kormánymegbízott úr „tájékoztatás
közérdekből nyilvános adatokról” tárgyban írt BO/06/526-2/2014. számú
levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Gaál Gergely

főosztályvezető távollétében

 

Bényiné dr. Laczkó Margit

főosztályvezető-helyettes

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Humánpolitikai Főosztály

 

3532 Miskolc, Városház tér 1.

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Molnár János:
Csak a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei