Miskolci polgármester 2019-ben leadott vagyonnyilatkozata

Kis Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis Zoltán

Delivered

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A polgármester 2019-ben leadott, 2018-ról szóló vagyonnyilatkozatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 20.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: postmaster


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Miskolci polg rmester 2019 ben leadott vagyonnyilatkozata.txt
3K Download View as HTML


The original message was received at Wed, 20 Feb 2019 16:49:40 +0100
from:
<[FOI #12345 email]>

----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<[Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
(reason: 550 5.1.1 <[Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table)

----- Transcript of session follows -----
... while talking to miskolcph.hu.:

idézett részek megjelenítése

<<< 550 5.1.1 <[Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table
550 5.1.1 User unknown
<<< 554 5.5.1 Error: no valid recipients

Hivatkozása ide

Sent request to Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal again, using a new contact address.

Feladó: Önkormányzati Igazgatási Osztály
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
10K Download

Attachment 20190304123509641.pdf
42K Download View as HTML


Tisztelt Kis Zoltán!

 

Mellékelten megküldöm dr. Alakszai Zoltán jegyző úr 130.283-1/2019.
iktatószámú, „Tájékoztatás” tárgyban írt levelét.

 

Üdvözlettel:

 

Vanyó Zsanett

önkormányzati ügyintéző

 

[1]g12 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS – POLGÁRMESTERI HIVATALA

 

Jogi és Igazgatási Főosztály – Önkormányzati Igazgatási Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

+36 46 512-829 / +36 70 698-9125 / [2]www.miskolc.hu

 

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.miskolc.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis Zoltán:
Csak a(z) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei