Mit tett eddig a NAV a választási bírságok beszedése érdekében?

Mészáros Szilárd küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Mészáros Szilárd

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásával kapcsolatban a választási bizottságok mindösszesen mintegy 1 milliárd 848 millió forint összegben szabtak ki ajánlóívek hiányos leadásával, valamint médiaszabályok megsértésével összefüggő bírságokat.
Az alábbi kimutatásokból látható, hogy a 2014. április 17-ig, illetve 23-ig megfizetett bírságok összege mindösszesen alig 13 millió forint:

http://nvi.hu/hu/download/684/Birsagok_o...

http://nvi.hu/hu/download/684/NVB_birsag...

(Az egyéb ügyekben kiszabott - egyéni választókerületi szinten megállapított és esetlegesen a Nemzeti Választási Bizottság által helyben hagyott - és megfizetett bírságokról nem érhető el átfogó kimutatás.)

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 219. § (3) bekezdése szerint a bírság, ha azt a kötelezett az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül nem fizette meg, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

Kérem, szíveskedjék tájékoztatást adni arról, hogy az adóhatóság a válasz keltének napjáig
1. hány ügyben intézkedett választási bírság beszedése iránt,
2. tételesen mekkora bírságösszegek beszedése érdekében járt el?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon szíveskedjék feltölteni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2014. május 3.

Üdvözlettel,

Mészáros Szilárd

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Sajtó
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Mészáros Szilárd!

 

Megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az adóhatóság a válasz keltének napjáig hány ügyben intézkedett választási
bírság beszedése iránt?

 

A válasz keltének napjáig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé nem érkezett a
Nemzeti Választási Iroda részéről behajtási megkeresés az Iroda által
kiszabott választási bírság beszedése kapcsán.

 

Az adóhatóság a válasz keltének napjáig tételesen mekkora bírságösszegek
beszedése érdekében járt el?

 

Figyelemmel arra, hogy a válasz keltének napjáig a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal felé nem érkezett a Nemzeti Választási Iroda részéről behajtási
megkeresés az Iroda által kiszabott választási bírság beszedése kapcsán,
így a tárgyban nevezett választási bírság még nem került beszedésre a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal által.

 

Üdvözlettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mészáros Szilárd:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei