MKSZSZ alapszabály

Kovács Ildikó küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kovács Ildikó

Tisztelt Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- az alapszabály „5§ b” pontjában megfogalmazott szövetségi feladat tételes elszámolása, az összes a pontban megjelölt eseményekre költött összegekről
- az alapszabály „5§ d” meghatározott feladatokra költött összegek nagyságrendje, elszámolása (számla másolatokkal)
- az alapszabály „5§ l” pontjában meghatározott szövetségi feladatok teljesítésének igazolása, helyszín, előadó, téma, időtartam, résztvevők esetenkénti száma, az események költsége
- a fenti ponthoz tartozóan kérjük az edző továbbképzésnek nevezett, a Vogue hajón tartott rendezvény költségei, a forrás megjelölésével, beleértve az utazás, szállás, itt tartózkodás költségeit, valamennyi előadó egyénenkénti tiszteletdíját
- továbbá 2014. év során bármilyen feladattal rendszeres, vagy alkalmi pénzbeli juttatásban lévők megnevezését, személyenként és időszakonként felvett összeg nagyságrendjét, és munkaköri leírásukat
- illetve a 2013-14-ben a sportág technikai felzárkóztatását célzó beszerzések forrásának teljes összegét, felhasználásukat, amennyiben egyesületeknek, magánszemélynek használatra kiadott eszközökről van szó, az eszközöket használók listáját

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 30.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ildikó:
Csak a(z) Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Divatbemutató

A(z) Magyar Paralimpiai Bizottság részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei