MNÜA közfeladatai teljesítéséhez nyújtott támogatás 2014. évben

Igazmondó Alapítvány küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Igazmondó Alapítvány

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Balog Zoltán Miniszter Úr 2015. január 09-én a Kormány.hu-n is, megjelent (kormányszóvivői) sajtótájékoztatója szerint 6 milliárd forintra nő a rászorulók üdülési támogatása ebben az évben. Majd hozzátette: „A tavalyihoz képest majdnem 50 százalékkal növeli a kormány a pályázatok forrásait”.

Fentiek alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info.tv.) 28. § (1-2) bekezdése alapján, figyelemmel az Info.tv. 3. § 5-6. pontjában foglaltakra, kérem, szíveskedjen, tájékoztatni arról, hogy 2014. évben a Kormány, az MNÜA közfeladatai ellátása körében, az egyes (az Erzsébet programról szóló 2012. évi CIII. tv. 3.§ a-e) pontjai szerinti) címenkénti bontásban,
1. milyen összegű forrást biztosított, illetőleg
2. ezen forrásokat milyen formában, és
3. közvetlenül mely szervezet részére bocsátotta rendelkezésre,
4. illetőleg nyújtott-e egyéb alapítói támogatást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 8.

Üdvözlettel:

Igazmondó Alapítvány

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment v laszlev l.pdf
151K Download View as HTML


51240-1/2015/JISZOC
kizárólag elektronikus úton kézbesítve

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszlevelét.

Üdvözlettel,

dr. Bozsics Mirtill
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Jogi Főosztály
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Igazmondó Alapítvány:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

CSOK

A(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei