Módszertani útmutatók listája

Dombos Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Dombos Tamás

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a hatályban lévő módszertani útmutatók listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 13.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Hivatkozása ide

Feladó: Dombos Tamás

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Köszönettel megkaptuk a módszertani útmutatók kapcsán feltett kérdésre adott 29000/1981/10/2014.ált. c. válaszukat.

Ugyanakkor a lista kapcsán további kérdésünk merült fel, ugyanis a listán számos olyan módszertani útmutató nem szerepel, amelynek létezéséről az ORFK korábban beszámolt. Ilyen pl. a Módszertan útmutató a multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről, vagy a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvények bejelentése során a rendőrségi eljárás elsődleges feladatainak végrehajtására (2007), illetve a közterületen tartott rendezvényekkel kapcsolatos rendőrségi eljárásról, figyelemmel az Alkotmánybíróság 75/2008. (V.29.) AB határozatában foglaltakra (2008) c. módszertani útmutatók.

Mi az oka annak, hogy ezek a módszertani útmutatók a listán nem szerepelnek? Milyen más módszertani útmutatók maradtak még ki a listáról?

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Hivatkozása ide

Feladó: ORFK Hivatal
Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment iso 8859 2 Q 1981 Dombos Tam E1s v E1laszlev E9l.pdf.pdf
0K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dombos Tamás:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei