MOL részvények vásárlása

Kis Emőke küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kormány részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis Emőke

Tisztelt Kormány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. Melyik cég és milyen összegért szerezte be a MOL-részvényeket a Magyar Államnak?
2. A közbeszerzési eljárást hol hirdették meg?
3. Ennek végeredményét hol tették közzé?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. május 29.

Üdvözlettel:
Ferenczi Krisztina

e-mail címem: [email address]
Erre a címre várom a választ.

Hivatkozása ide

Feladó: NFM Kommunikáció


Attachment image001.jpg
11 Download


Tisztelt Ferenczi Krisztina!

 

Az alábbiakban küldöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatását a
Kormányhoz intézett közérdekű adatkérésére.

 

A Mol-részvénycsomag visszavásárlásáról közvetlen, zártkörű tárgyalások
zajlottak a Magyar Állam nevében eljáró Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési
miniszter és Vlagyimir Bogdanov, a  Szurgutnyeftyegaz vezérigazgatója
között. A tárca az ügylet lebonyolításához nem vett igénybe pénzügyi
tanácsadót, befektetési bankot. A Kormány vevőként az állami tulajdonú
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t jelölte ki. Így a részvények
beszerzéséhez nem volt szükség külső közvetítő cég bevonására, és
értelemszerűen közbeszerzési eljárásra sem. Ennek megfelelően a közérdekű
adatkérés adat hiányában nem teljesíthető.

 

Az ügyvédi szolgáltatások megrendelése a közbeszerzésekről szóló törvény
2010-es módosítása alapján a közbeszerzés alóli kivételek körébe tartozott
a tranzakció idején. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a részvény adásvételi
szerződés végleges szövegének elkészítésében az egyik legnagyobb
magyarországi ügyvédi iroda, a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper,
a nemzetközi ügyvédi irodahálózat DLA Piper magyarországi képviselete járt
el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tanácsadójaként. Az ügyvédi iroda
kiválasztásában szerepet játszott a DLA Piper hazai és nemzetközi
elismertsége, a hasonló jellegű ügyekben szerzett kiemelkedő tapasztalata
és felelősségbiztosításának mértéke. A DLA Piper mellett szóló további érv
volt, hogy a cég londoni és moszkvai irodái révén képes integrált magyar,
angol és orosz jogi tanácsadást nyújtani. Az ügylettel kapcsolatos teljes
ügyvédi megbízási díj az ügylet zárásáig 70 millió forint volt. A
megbízási díj nemcsak az adásvételi szerződés kidolgozásával kapcsolatban
felmerült megbízási díjat és megtérített költségeket (pl. repülőjegyek,
egyéb utazási költségek) fedezte, hanem magába foglalta a szerződés
tárgyalását előkészítő jogi tanácsadást (pl. szándéknyilatkozatok, a
finanszírozás strukturálásával kapcsolatos feladatok), továbbá tartalmazta
az ügyben eljáró külföldi (angol és orosz) DLA Piper ügyvédek teljes
megbízási díját is. 

 

Az adásvétel technikai lebonyolítását az UniCredit Bank Hungary Zrt.
intézte. A pénzintézet feladata kizárólag annak biztosítása volt, hogy az
ügylet zárásakor a vételár és a MOL-részvények átutalása egyidejűleg, a
„szállítás fizetés ellenében” elv alapján történjen meg az eladó és a vevő
pénzforgalmi és értékpapírszámlái között. Az UniCredit Bank Hungary Zrt.
részvételét a tranzakcióban az orosz fél kérte, a Szurgutnyeftyegaz
ugyanis ennél a pénzintézetnél rendelkezett értékpapír- és pénzforgalmi
számlával, a MOL-részvényeit is az itt vezetett értékpapírszámláján
tartotta. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. díja mindösszesen 4000 (azaz
négyezer) forint volt.

 

A teljes tranzakciós költség a tranzakciós érték 0,015 százaléka volt,
összességében nem haladta meg a 75 millió forintot. Az ügylet a hasonló
nagyságrendű ügyekhez képest jelentős költségmegtakarítás mellett ment
végbe.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az átláthatóság érdekében az
Országgyűlés előtt számolt be a tulajdonszerzés pontos körülményeiről. A
Kormány a részvény adásvételi szerződés szövegét nyilvánosságra hozta, az
a következő linken, az OGY határozati javaslat mellékleteként jelenleg is
elérhető: [1]http://www.parlament.hu/irom39/03490/034....

 

Szíves érdeklődését köszönjük!

 

Üdvözlettel:

 

 

[2]cid:image002.jpg@01CB4EA0.DD5B4070   Arzt Gergely

főosztályvezető-helyettes

Kommunikációs Főosztály

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium 

1011 Budapest, Vám u. 5-7.
  Postacím: 1440 Budapest,
Pf. 1
Web:      
  [3]www.kormany.hu

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis Emőke:
Csak a(z) Kormány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

RÁBA részvények vásárlása

A(z) Kormány részére Kis Emőke által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei