Mozgó árusítás az Aranyparton

Németh János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Balaton-Parti Kft. részére

Az igénylést elutasította a(z) Balaton-Parti Kft..

Feladó: Németh János

Delivered

Tisztelt Balaton-Parti Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Aranyparton minden évben turisták és helyi lakosok tízezreinek a pihenését zavarják meg a mozgó árusok, akik portékáikat egész napos kiabálás útján értékesítik. Mindezt rozsdás biciklik csomagtartójából, koszos lepedőkkel letakarva, minden élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírást látványosan megszegve, jellemzően nyugtaadás nélkül.

Kérem, szíveskedjen elektronikus formában / másolatban megküldeni részemre a következő adatokat, dokumentumokat:

1. 2016-os, 2017-es és 2018-as évben hány darab mozgó árusításra vonatkozó engedélyt adtak ki, azokból milyen bevétele volt a Balaton-Parti Kft-nek?
2. Az idei évre eddig hány engedélyt adtak ki, milyen bevétele volt belőle a Balaton-Parti Kft-nek?
3. Milyen eljárási rend szerint döntenek arról, hogy kik és milyen feltételek szerint végezhetnek mozgó árusítást az Aranyparton? Amennyiben az idei évben történt ilyen döntés, kérni szeretném azok dokumentacióját (pályázati kiírás, feltételek, értékelési szempontok stb.).
4. Hatástanulmány, bármilyen előkészítő anyag, ami szerint az Aranyparton az említett módon (a pihenni vágyókat folyamatosan zavarva, gyakorlatilag folyamatosan csendháborítást elkövetve) és minőségi paraméterek mellett (rozsdás bicikli) indokolt, előnyös és a közérdeket szolgáló a mozgó árusítás engedélyezése.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 5.

Üdvözlettel:

Németh János

Hivatkozása ide

Feladó: Titkárság - Balaton-parti Kft.
Balaton-Parti Kft.

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?utf-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Mozg=C3=B3_=C3=A1rus=C3=ADt=C3=A1s_az_Ar?=
=?utf-8?Q?anyparton?=
Date: Thu, 6 Jun 2019 15:53:45 +0200
Message-ID: <!&!AAAAAAAAAAAuAAAAAAAAADqg3b9Z+kxFmPRXMWy4GP4BAMO2jhD3dRHOtM0AqgC7tuYAAAAAAA4AABAAAABjbyR4KPryQpaAqfdQOSaUAQAAAAA=@balaton-parti.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AQNhjURx0rSGAtqG/H/0gJuW9WK9+6N1w2Bw
Content-Language: hu
Disposition-Notification-To: =?utf-8?Q?Titk=C3=A1rs=C3=A1g_-_Balaton-parti_Kft.?= <[Balaton-Parti Kft. request email]>

Tisztelt N=C3=A9meth J=C3=A1nos!

Megkeres=C3=A9s=C3=A9re t=C3=A1j=C3=A9koztat=C3=A1sul =
k=C3=B6z=C3=B6lj=C3=BCk, hogy a Balaton-parti Kft-nek nem =C3=A1ll =
m=C3=B3dj=C3=A1ban ilyen jelleg=C5=B1 adatokat k=C3=B6z=C3=B6lni, mivel =
=C3=BCzleti titoknak min=C5=91s=C3=BClnek.

Meg=C3=A9rt=C3=A9s=C3=A9t k=C3=B6sz=C3=B6nj=C3=BCk!

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel,

Pint=C3=A9r Tam=C3=A1s
Balaton-parti Kft.
=C3=BCgyvezet=C5=91 igazgat=C3=B3
[Balaton-Parti Kft. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Németh János

Delivered

Tisztelt Titkárság - Balaton-parti Kft.!

Teljesen abszurd, érthetetlen, egyúttal törvényellenes, hogy az Aranypartnak, mint közterületnek a hasznosításával kapcsolatos kérdéseimre üzleti titokra hivatkozva nem adnak választ. Nem képezheti üzleti titok tárgyát az, hogy egy közterület milyen módon, milyen feltételek mellett kerül hasznosításra. Felszólítom Önöket, hogy a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvény értelmében haladéktalanul adjanak tájékoztatást az adatigénylésemben szereplő kérdésre. Ellenkező esetben a törvénysértésükkel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság fordulok, egyúttal az adatigénylésemnek és annak elutasításával kapcsolatban az interneten keresztül elérhető lehető legnagyobb nyilvánosságot fogom biztosítani.

Üdvözlettel:

Németh János

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Németh János:
Csak a(z) Balaton-Parti Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei