Mpt. módosítások egyeztetésébe a közelmúltban bevont szervezetek

Jinda Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Jinda Balázs

Delivered

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon magánnyugdíjpénztárak és pénztárszakmai szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyesületek, szövetségek stb. megnevezését, amelyeket a 2016. január 1-je óta eltelt időszakban a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény tervezett módosításairól szóló egyeztetésekbe – ide nem értve a legszélesebb nyilvánosság számára nyitva álló társadalmi egyeztetést – a Nemzetgazdasági Minisztérium kifejezett megkeresés útján legalább egy alkalommal bevont; az egyes nevek mellett feltüntetve, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium ismeretei szerint alapszabályuk tartalmaz-e legalább részben a magánnyugdíjpénztári szektor érdekképviseletére irányuló célokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 2.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/5509/1/2017. – közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Jinda Balázs!

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (a továbbiakban: NGM) benyújtott
közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az NGM a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi
LXXXII. törvény módosításainak előkészítése során 2016-ban a közigazgatási
egyeztetés során a következő pénztárszakmai, érdekképviseleti szervezetek
kerültek bevonásra: az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége, a Független
Pénztárszövetség, a Magyar Pénztárszövetség.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az NGM az említett érdekképviseleti szervek
alapszabályával nem rendelkezik, így azok tartalmáról tájékoztatást nem
nyújthat.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2017. február 21.

 

 

Üdvözlettel:   

     

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jinda Balázs:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei