M.S. CONCORD TANÁCSADÓ ÉS SZOLG BT. vállalkozói szerződés teljesítésigazolása

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a 2011-ben a M.S. CONCORD TANÁCSADÓ ÉS SZOLG BT.-vel "A vasárnapi nyitvatartással kapcsolatos felmérés, elemzés" tárgyban 3.187.500 forint értékben kötött szerződés teljesítésigazolását és a szerződés keretében elkészült valamennyi iratot, tanulmányt, igazolást.
http://2010-2014.kormany.hu/download/5/e...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 21.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)!

A közérdekű adatigénylést visszavonom.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment DOC13375 2015.pdf
94K Download View as HTML


NGM/13375/2015 – közérdekû adatigénylés

 

Ferencz Gábor úr részére

 

[1][FOI #4261 email]

(Atlatszo.hu)

 

 

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz 2015. március 23. napján érkezett
közérdekû adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium által az M.S. Concord Tanácsadó és
Szolgáltató Bt.-tõl megrendelt közvélemény-kutatást az alábbi elektronikus
elérhetõségen találhatja meg:

 

[2]http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&am...

 

Jelen e-mail-ünk mellékleteként elektronikusan megküldjük:

 

-          az M.S. Concord Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság által
kiállított számlát,

-          a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiállított
teljesítésigazolást.

 

Üdvözlettel:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[3][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 6 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei