MTVA és Antenna Hungária Zrt. között érvényben lévő szerződések.

Molnár Gréta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Molnár Gréta

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az MTVA és Antenna Hungária Zrt. között érvényben lévő szerződések másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 11.

Üdvözlettel:

Molnár Gréta

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment ATT87067 1.jpg
1K Download


Tisztelt Molnár Gréta!

Köszönjük megkeresését. Tájékoztatjuk, hogy feltett kérdéseit közérdekű
adatigénylésként értelmeztük, ezért válaszunkat a törvényes határidő
betartásával küldjük meg Önnek, azzal hogy amennyiben az Infotv. 29. § (2)
bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, úgy a határidő hosszabbítás
lehetőségével élni kívánunk.
Tisztelettel:
 
 
MTVA Sajtóosztály

Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

 
TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA
 
 
 
 
 
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Tisztelt Molnár Gréta!

Az Ön által 2016. augusztus 11. napján részünkre megküldött közérdekű
adatigényléssel kapcsolatban az alábbiakkal fordulunk Önhöz:

Az adatigénylés jelentős terjedelmére, illetve a megismerni kívánt
nagyszámú adatra tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk,
hogy az Infotv. alapján a megkeresés teljesítésére nyitva álló határidőt
15 (tizenöt) nappal meghosszabbítjuk.

Tisztelettel:

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:image002.jpg@01D1D5EA.74F76950

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kobza Miklós
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment mtva ah 7.pdf
451K Download View as HTML

Attachment mtva ah 9.pdf
53K Download View as HTML

Attachment mtva ah 12.pdf
281K Download View as HTML

Attachment mtva ah 13.pdf
369K Download View as HTML

Attachment mtva ah 2.pdf
110K Download View as HTML

Attachment mtva ah 4.pdf
227K Download View as HTML

Attachment mtva ah 11.pdf
576K Download View as HTML

Attachment mtva ah 10.pdf
604K Download View as HTML

Attachment mtva ah 5.pdf
391K Download View as HTML

Attachment mtva ah 6.pdf
624K Download View as HTML

Attachment mtva ah 8.pdf
228K Download View as HTML

Attachment mtva ah 3.pdf
556K Download View as HTML

Attachment mtva ah 1.pdf
486K Download View as HTML


Tisztelt Molnár Gréta!
Az Ön által 2016. augusztus 11. napján a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap részére megküldött megkeresésével kapcsolatosan az
alábbiakról tájékoztatom:
-       Mellékelten megküldjük az MTVA által az Antenna Hungária Zrt.-vel
kötött hatályos szerződések kivonatát az Infotv. 30. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint.
-       Egyebekben tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 30. § (2) bekezdése
alapján a közbeszerzési eljárás keretében kötött Szerződések
megtalálhatóak a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
[1]www.kozbeszerzes.hu weboldal közbeszerzési adatbázisában, így azokat
jelen válaszlevelemhez nem csatolom.
Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá (5)
bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(a továbbiakban: Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános
adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban
bekövetkezett jogsérelemre, vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással.
Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.
Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásom
átvételéről szóló visszajelzését.

Tisztelettel:
Kobza Miklós
MTVA Sajtó

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Molnár Gréta:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei