MTVA és leánycégei, valamint a TV2 Média Csoport szerződései

Szalay Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylést elutasította a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap.

Feladó: Szalay Dániel

Delivered

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre

a TV2 Média Csoport és a közmédia, valamint annak leánycégei között létrejött megállapodásokat, szerződéseket.

Kérem szíveskedjenek tájékoztatni továbbá külön is arról, hogy a Zenebutik című műsor névhasználata kapcsán kialakult ügyben milyen megállapodás született.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. nov. 16.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Tisztelt Szalay Dániel!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy feltett kérdéseit közérdekű adatigénylésként
értelmeztük, ezért válaszunkat a törvényes határidő betartásával küldjük
meg Önnek, azzal hogy amennyiben az Infotv. 29. § (2) bekezdésében foglalt
feltételek fennállnak, úgy a határidő hosszabbítás lehetőségével élni
kívánunk, továbbá jelezzük, hogy a költségtérítés megállapításának
lehetőségét fenntartjuk, melynek alkalmazásáról a jogszabályoknak
megfelelően tájékoztatjuk.

 

Tisztelettel:

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:image002.jpg@01D1D5EA.74F76950

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Tisztelt Szalay Dániel!

Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés terjedelmére, az igényelt adatok nagy
számára tekintettel, továbbá figyelemmel arra, hogy az adatigénylés
teljesítése az MTVA alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a kérése
teljesítésére vonatkozó határidőt 15 nappal meghosszabbítottuk.

Tekintettel arra, hogy az Ön adatigénylésének teljesítése az MTVA
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, ezért az adatigénylés teljesítéséért – az
azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – az alábbi
költségtérítést állapítottuk meg.

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége:
70.400,-Ft, melyet  16 munkaóra figyelembevételével és óránként 4.400,-
forint költséggel határoztunk meg. Ezen összegből az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban Infotv.) 29.§-a (5) bekezdésének c) pontja alapján
levonásba helyeztünk 17.600,-Ft-ot, valamint az Infotv. 29. §-ának (4)
bekezdése alapján további 5.000,-Ft-ot, ekként az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos – Ön által megfizetendő – költségtérítés
összege:  47.800,-Ft, azaz nyegyvenhétezer-nyolcszáz forint.

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül
szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e.

Nyilatkozatát követően postafordultával díjbekérőt állítunk ki az Ön
részére. A költségtérítés összegét az OTP Banknál vezetett
11794008-20541884-00000000 számú számlaszámra teljesítheti. A könnyebb
beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a közleményben szíveskedjen
feltüntetni, hogy „közérdekű adatigénylés (2016.XI.16.) költségtérítés”.

A költségtérítés megfizetése esetén, az adatigénylését – a
meghosszabbított határidőben – teljesítjük.

Kérjük szíves visszajelzését arra vonatkozóan, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapta.

Tisztelettel,

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:image002.jpg@01D1D5EA.74F76950

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szalay Dániel

Delivered

Tisztelt MTVA Zrt.!

Közérdekű adatigénylésemmel kapcsolatban adott válaszukat megkaptam, arra a következő választ adom.

A kért közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláért Önök által kért összeg véleményem szerint aránytalanul magas, azt értelemszerűen elfogadni nem áll módomban. Annál is inkább, mivel álláspontom szerint a kért közadatokat Önöknek proaktív módon, vagyis külön kérés nélkül is fel kellett volna már töltenie az MTVA vonatkozó honlapjára az MTVA szerződéseit tartalmazó menüpont alá, biztosítva ezzel az állami, költségvetési, vagyis adófizetői pénzekből működő intézmény transzparens, átlátható, üvegzsebszerű működését. Így, amennyiben Önök ennek eleget tettek volna már, nem lett volna szükséges adatigénylés a részemről.

Úgy gondolom, a fenti összeg vállalhatatlanul magasra megállapított, átlag állampolgár által nem megfizethető összeg. Levelükből ráadásul nem derül ki, hogy a díj kiszámításakor megadott munkaórák számát pontosan mi alapján határozták meg, illetve az sem, hogy miért jár plusz munkaerőköltséggel az MTVA számára a közadatok kiadása, amikor az MTVA irodát tart fenn és több főnyi munkaerőt foglalkoztat, akiknek tudomásom szerint fix fizetést fizet, így az adatok megküldése nem jár plusz munkabér kifizetésével.

Levelükből az sem derül ki, hogy miért pont 4400 Ft-os óradíjjal számoltak? Ezek szerint egy szkenneléssel foglalkozó munkatársnak Önök 4400 Ft-ot fizetnek óránként, havonta tehát a fénymásolásra szakosodott kollégájuk bére 704 ezer Ft lenne, amikor a munkaerőpiacon ennek töredékéért található munkaerő ezen feladatra?

Mivel Önök elzárkóztak az adatok kiadásától, illetve szeretném megkímélni társaságukat, hogy bárminemű költségbe kerüljön a jogszabály által biztosított közadatok bemutatása, felajánlom, hogy a kért szerződéseket nem digitális úton, hanem személyes megtekintés során, az MTVA székházában tekintem meg.
Ebben az esetben megkíméljük ezek szerint 704 ezer Ft havi bért kereső kollégájukat a munkától. Kérem időpont-egyeztetés érdekében megkeresni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Szalay Dániel!

Engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét arra, hogy egy közérdekűadat-igénylés kapcsán nem csupán fénymásolási feladatok merülnek fel, bizonyára ön is tudja, hogy ez ennél összetettebb feladat. Több osztály, adott esetben különböző vezetői szinteken, összehangolt munkájára van szükség egy-egy kérés teljesítésekor. A megállapított költségtérítés álláspontunk szerint mindenben megfelel az előző levelünkben is felhívott un. Infotv., valamint a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet előírásainak.

Szükséges arra is rámutatnunk, hogy az Ön által igényelt információk (pl.szerződésmásolatok) jelentősen meghaladják a közzétételi listán szereplő, szerződésekre vonatkozó adatok körét, ezért adatigénylésének kényszerűségére vonatkozó hivatkozása nem megalapozott.

Ismételten kérjük ezért, hogy szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e.

Amennyiben az adatigénylését a hivatkozott feltételekkel nem kívánja fenntartani, úgy az ön által javasolt személyes megtekintés vonatkozásában új költségtérítést kell megállapítanunk, amelyről a törvényes határidőn belül értesíteni fogjuk.

Üdvözlettel:
MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szalay Dániel

Delivered

Tisztelt Adatgazda!

Sajnálattal állapítottam meg, hogy a szerződések személyes betekintését is megpróbálják akadályozni azzal, hogy ezért is pénzt kérnének, holott a kért dokumentumoknak egy iktatószámmal ellátott szerződéstárban - például kulcsszó ("TV2") vagy iktatószám alapján gyorsan elérhetőnek és kikereshetőnek kellene lennie, azok bemutatása külön költséggel nem jár, a szerződések előkeresése - megfelelő munkaszervezés, megfelelő színvonalú iktatás megléte esetén - néhány perc, de a legkorszerűtlenebb rendszer esetén sem több 1-2 óránál, amennyiben a szerződéstár rendezett, megfelelően működő.
Ezen szerződéseknek például egy hatósági ellenőrzés során is gyorsan előkereshetőnek kell lennie. Ha nincs így, akkor az véleményem szerint az MTVA működésével kapcsolatos hiányosságra utal.
Feltételezhető továbbá, hogy a Szerződéstárat fix bérért dolgozó munkatárs vagy munkatársak kezelik, az iratok kiadása a fent vázolt okok miatt plusz humánerőforrás felvételét az MTVA állományába nem igényli.

Tekintettel arra, hogy álláspontom szerint nem jogszerű a kért adatok ilyen adminisztratív eszközökkel történő kiadásának akadályozása, így az adatok megtekintésének biztosítása érdekében kénytelen leszek szükség esetén más módon, például jogi úton, az Adatvédelmi Biztos Hivatalán, vagy bírósági úton keresztül eljárni. Kérem szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani, hogy hajlandók-e végül biztosítani az információszabadságról szóló szabályozásban foglaltakat, és a TV2-vel megkötött szerződéseket legalább személyes betekintetés során megmutatni, vagy továbbra is adminisztratív eszközökkel igyekeznek a közérdekű adatokat a köztől elzárni, újságírói munkavégzésemet akadályozni.

Fenntartom továbbá azon álláspontomat, mi szerint az MTVA gazdálkodásával kapcsolatos információkat, szerződéseket proaktív módon, azaz külön kérés nélkül is elérhetővé kellett volna tenni, például az interneten. Így részemről adatigénylésre sem lett volna szükség, ha Önök a transzparens intézményi működést biztosítják.

Felhívom továbbá szíves figyelmüket, hogy az adatigénylésem ügyében kapott levélváltásaink során egyetlen alkalommal sem adtak tájékoztatást arról, hogy egyáltalán hány dokumentumról is van szó, így ellenőrizhetetlen, hogy az adatok kiadásáért követelt összeg mennyiben tekinthető arányosnak. Nem adtak tájékoztatást arról sem, miért pont annyi munkaórát igényelne a kért adatok kiadása, mint amennyit megjelöltek, és mi alapján határozták meg a költségtérítés összegét, azaz mi kerül óránként több mint 4 ezer Ft-ba? Kérem szíveskedjenek tételes levezetéssel szolgálni, mi alapján határozták meg az óradíjat.

Kérem szíveskedjenek továbbá tájékoztatással szolgálni, hogy a személyes megtekintés biztosítása pontosan hány fő munkaerő közreműködését igényelné, illetve a kért összegnek hány százalékát kapnák meg azután extra jövedelemként?

Kérem továbbá tájékoztassanak arról, hogy intézményükben keletkező szerződéseket pontosan milyen formában őrzik, és mennyi időt igényel egy-egy dokumentum előkeresése.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Tisztelt Szalay Dániel,

 

Köszönjük levelét!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése szerint, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő
másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke
meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a
költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül
kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot
ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt
dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a
költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a
másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény
beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

A fenti szabály alapján tájékoztatom, hogy lehetősége van másolat
készítése nélkül a kért szerződésekbe személyesen (cím: 1037 Budapest,
Kunigunda útja 64.,) betekinteni. Ebben az esetben az Infotv. 29. § (4)
bekezdése és a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható
költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján
az alábbi költségtérítést kell megfizetnie:

·         munkaerő-ráfordítás költsége: 43.400,-Ft, azaz
negyvenháromezer-négyszáz forint, 15 munkaóra figyelembevételével.

 

A költségek az alábbi szabályok alapján kerültek meghatározásra:

 

A 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kell meghatároznunk. E
szerint a munkaerő-ráfordítás összes költségét a munkaerő-ráfordítás
személyenkénti költségeinek összegeként kell megállapítani. A
munkaerő-ráfordítás időtartamát személyenként a kerekítés szabályainak
megfelelően egész órára kell kerekíteni. A munkaerő-ráfordítás
személyenkénti költségét akként kell meghatározni, hogy az adatigénylés
teljesítésében közreműködő személy által az adatigénylés teljesítésével
összefüggésben teljesített munkaórák számát meg kell szorozni e személy
egy munkaórára eső tényleges munkaerőköltségével, ahol tényleges
munkaerőköltségnek az e személyt megillető rendszeres személyi juttatások
összegét kell tekinteni.

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás összes
költségeként legfeljebb munkaóránként átlagosan 4400 Ft vehető figyelembe.

 

A Korm. rendelet 5. §-a a költségek utólagos elszámolását is rendezi, mely
szerint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért fizetendő
költségtérítés megállapítható mértékébe nem számítható bele az az -
adatigénylőnek visszafizetendő - összeg, amellyel az Infotv. 29. § (4)
bekezdése alapján az adatigénylés teljesítését megelőzően megfizetett
költségtérítés az adatigénylés teljesítésének az 1-4. § alapján
meghatározott tényleges költségét meghaladta.

 

Kérem, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a személyes betekintéssel
történő adatigénylését fenntartja- e?

 

Nyilatkozatát követően postafordultával díjbekérőt állítunk ki az Ön 
részére. A költségtérítés összegét az OTP Banknál vezetett
11794008-20541884-00000000 számú számlaszámra teljesítheti. A könnyebb 
beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a közleményben szíveskedjen 
feltüntetni, hogy „közérdekű adatigénylés (2016.XII.04.) költségtérítés”.

Köszönettel,

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:image002.jpg@01D1D5EA.74F76950

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szalay Dániel:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei