MTVA pályázati támogatások

dr. Hajdu Nóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: dr. Hajdu Nóra

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

• Kérem tájékoztasson arról, hogy a 2014-es és 2015-ös működési évben mekkora pályázati támogatáshoz jutott a Show&Game Kft. az MTVA által kiírt pályázatok során?
• Kérem tájékoztasson arról, hogy a 2014-es és a 2015-ös működési évben mekkora pályázati támogatáshoz jutott a HUNG-ISTER Zrt. az MTVA által kiírt pályázatok során?
• Kérem tájékoztasson arról, hogy a 2014-es és a 2015-ös működési évben mekkora pályázati támogatáshoz jutott a B-Reklám Kft. az MTVA által kiírt pályázatok során?
• Kérem tájékoztasson arról, hogy a 2014-es és a 2015-ös működési évben mekkora pályázati támogatáshoz jutott a Megafilm Service Műsorgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az MTVA által kiírt pályázatok során?
• Kérem tájékoztasson arról, hogy a 2014-es és a 2015-ös működési évben mekkora pályázati támogatáshoz jutott a Frizbi Entertainment Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az MTVA által kiírt pályázatok során?
• Kérem tájékoztasson arról, hogy a 2014-es és a 2015-ös működési évben mekkora pályázati támogatáshoz jutott a START-COMM Kft. az MTVA által kiírt pályázatok során?
• Kérem bocsássa rendelkezésemre azokat a pályázati dokumentációkat, kiírásokat, értékeléseket, amelyek alapján az alábbi cégekkel szerződést kötöttek:
o START-COMM Kft
o Frizbi Entertainment Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
o Megafilm Service Műsorgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
o B-Reklám Kft.
o HUNG-ISTER Zrt.
o Show&Game Kft.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 23.

Üdvözlettel:

dr. Hajdu Nóra

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Dr. Hajdu Nóra részére

 

 

[FOI #4984 email]

elektronikus levélcímre

 

                                         

 

 

 

 

Tisztelt Dr. Hajdu Nóra!

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés terjedelmére, az igényelt adatok nagy
számára tekintettel, a kérése teljesítésére vonatkozó határidőt 15 nappal
meghosszabbítottuk.

 

Kérjük szíves megértését és fentiek szíves tudomásulvételét.

  

Budapest,  2015. július 1.

 

 

 

 

Tisztelettel,

 

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment ltal nos P ly zati Felt telek.pdf
374K Download View as HTML

Attachment FEHE RGYO RGY2015 pa lya zati ke relem.xls
157K Download View as HTML

Attachment FEHE RGYO RGY2015 pa lya zati felhi va s.pdf
301K Download View as HTML


Tisztelt dr. Hajdú Nóra!
 
2015. június 23-án érkezett adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adjuk:
 
Az Ön által megjelölt cégek közül a  STRATCOMM Stratégiai Kommunikációs
Tanácsadó Kft.  jutott pályázati támogatáshoz.
 
A STRATCOMM Kft. javára megítélt támogatás összege: 119.975.000,-Ft.
 
Mellékletként csatoljuk a pályázati dokumentációt, azaz a pályázati
felhívást, az általános pályázati feltételeket és a pályázati kérelem
nyomtatványt. Tájékoztatjuk, hogy az értékelés nem nyilvános.
 
A pályázati eljárással kapcsolatos nyilvános adatok a
[1]http://mecenatura.mtva.hu/ honlapról elérhetők.
 
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét, továbbá kérjük, legyen
szíves visszajelzést küldeni arról, hogy megkapta válaszunkat!
 
Tisztelettel,

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[2][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg
 
TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

References

Visible links
1. http://mecenatura.mtva.hu/
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hajdu Nóra:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei