Műfüves labdarúgó-pályák költségei

Raffai Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Raffai Ferenc

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Valamennyi, a kerületben 2010 óta létesült műfüves labdarúgó-pálya (beleértve ebbe az iskolai pályákat ill. az úgynevezett ovifoci-pályákat is) bekerülési, építési költségét: ezekre egyenként (pályánként) mennyit fizetett ki az önkormányzat saját költségvetéséből, egyenként (pályánként) mennyit kapott pályázati támogatásként?
2. Valamennyi, a kerületben 2010 óta létesült műfüves labdarúgó-pálya (beleértve ebbe az iskolai pályákat ill. az úgynevezett ovifoci-pályákat is) építéséhez kapcsolódó területrendezési munkák költségeit: ezekre egyenként (pályánként) mennyit fizetett ki az önkormányzat saját költségvetéséből?
3. A kerületben 2010 óta létesült műfüves labdarúgó-pályákat (beleértve ebbe az iskolai pályákat ill. az úgynevezett ovifoci-pályákat is) mely cég(ek) építették meg?
4. A kerületben 2010 óta létesült műfüves labdarúgó-pályák (beleértve ebbe az iskolai pályákat ill. az úgynevezett ovifoci-pályákat is) építéséhez kapcsolódó területrendezési munkákat az egyes pályák esetében mely cégek végezték el?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 10.

Üdvözlettel:

Raffai Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Raffai Ferenc

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Felhívom a figyelmüket, hogy a műfüves labdarúgópályák
költségeire vonatkozó adatigénylést a törvény értelmében 2015.
december 25-ig kellett volna teljesíteniük. Ugyanakkor ettől számítva még 15 nap a rendelkezésükre áll. Utána a közérdekű adat szolgáltatása bírósági úton kikényszeríthető.

Üdvözlettel:

Raffai Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó Krisztián
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment m f ves p ly k adatszolg ltat s.xls
42K Download View as HTML


Tisztelt Raffai Ferenc Úr!

 

Az alábbi közérdekűadat-igénylésére a következő tájékoztatást adom.

 

A Kőbányai Önkormányzat az Ovi-Foci Alapítvány részére támogatást nyújtott
az Ovi-Foci Program megvalósítására, amely összeg minden pálya esetében
feltüntetésre került a mellékelt táblázatban. A pályák az Ovi-Foci
Alapítvány tulajdonát képezik. Az Ovi-Foci pályák esetében nem ismert a
teljes beruházási költség, de a támogatás a program összes megvalósítási
költségeinek hozzávetőlegesen 30%-át biztosítja.

 

Az Ovi-Foci pályáknál az előkészítő munkákat a Kőbányai Vagyonkezelő és a
Kőkert Kft. végezték.

 

Az MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében megépült pályák járulékos
költségeit a mellékelt táblázat tartalmazza.

 

Az Ovi-Foci pályákat építő céggel az Ovi-Foci Alapítvány kötött külön
szerződést. Az MLSZ az építési vállalkozókat közbeszerzés útján választja
ki külön-külön minden pálya esetében. Az MLSZ Országos Pályaépítési
Program keretében megépült pályák járulékos munkáit végző vállalkozásokat
a mellékelt táblázat tartalmazza.

 

Az adatszolgáltatás – igazgatási szünet miatti – késedelméért szíves
elnézését kérem.

 

Üdvözlettel,

Dr. Szabó Krisztián

 

______________________________

SZABÓ KRISZTIÁN DR.

jegyző

Budapest Főváros X. kerület

Kőbányai Önkormányzat

Tel.: 06 (1) 4338-203

Fax.: 06 (1) 4338-205

E-mail: [1][email address]

 P Mielőtt kinyomtatná ezt a levelet, gondolja meg, hogy feltétlenül
szükséges-e! Minden nappal kevesebb fa él a Földön.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Raffai Ferenc:
Csak a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei