Műfüves labdarúgópályák kihasználtsága

Raffai Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Raffai Ferenc

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az önkormányzat az MLSZ műfüves pályaépítési programjában létesített sportpályák kihasználtságáról szóló kimutatást.
A pályákat tanítási időben - napi/heti/havi bontásban - az intézmények mennyi órán át veszik/vették igénybe?
A pályákat tanítási időn kívül - napi/heti/havi bontásban - külső személyek/sportszervezetek mennyi órán át veszik/vették igénybe?
A tanítási időn kívül igénybe vett pályákból az egyes intézmények mennyi bérletidíj-bevételhez jutottak?
Ez a bevétel az intézményi büdzsét vagy az önkormányzati büdzsét gazdagította, a bevételt milyen célra fordították?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 2.

Üdvözlettel:

Raffai Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Raffai Ferenc

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Felhívom a figyelmüket, hogy a műfüves labdarúgópályák kihasználtságára vonatkozó adatigénylést a törvény értelmében 2015.
december 17-ig kellett volna teljesíteniük. Ugyanakkor még 15 nap a
rendelkezésükre áll. Utána a közérdekű adat szolgáltatása bírósági
úton kikényszeríthető.

Üdvözlettel:

Raffai Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Raffai Ferenc

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A műfüves labdarúgópályák kihasználtságával kapcsolatos közérdekű adatigénylésre 2016. január 2-i véghatáridővel válaszolniuk kellett volna. Kérem, vizsgálják meg, hogy miért igényelt ilyen hosszú időt a válaszadás. Felhívom a figyelmüket, hogy a lejártattól számított 30 napon belül bírósági úton kikényszeríthetőek az adatok.

Üdvözlettel:

Raffai Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó Krisztián
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment MLSZ2015m f vesp lyaiskol k.xls
37K Download View as HTML


Tisztelt Raffai Ferenc Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott, a Kőbányai iskolák ingatlanán található műfüves pályák
hasznosításáról szóló közérdekűadat-igénylésére az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Az MLSZ pályaépítési programja keretében létesített, a Kőbányai
Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények használatában álló
ingatlanokon található műfüves pályákat tanítási időben (főszabály szerint
hétköznap 8 és 16 óra között) az iskolák köznevelési tevékenység céljára
szabadon használják. A pályákat a köznevelési igénybevétel időtartamán
kívül az Önkormányzat bérbe adja, a 2015. év bérleti szerződéseinek
adatait (bérlet időtartamát, bérleti díjakat) a mellékelt táblázat mutatja
be.

 

A bérbeadásból származó önkormányzati bevételek 50%-a kerül
„visszajuttatásra” az intézményekre felhasználható, az év közbeni előre
nem látható dologi költségek előirányzatára (tekintettel arra, hogy az
iskolák nem önálló költségvetési szervek, bevételük nem lehet).

 

Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

Az adatszolgáltatás – igazgatási szünet miatti – késedelmes teljesítéséért
szíves elnézését kérem.

 

Üdvözlettel,

Szabó Krisztián

 

______________________________

SZABÓ KRISZTIÁN DR.

jegyző

Budapest Főváros X. kerület

Kőbányai Önkormányzat

Tel.: 06 (1) 4338-203

Fax.: 06 (1) 4338-205

E-mail: [1][email address]

 P Mielőtt kinyomtatná ezt a levelet, gondolja meg, hogy feltétlenül
szükséges-e! Minden nappal kevesebb fa él a Földön.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Raffai Ferenc:
Csak a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei