Műfüves pálya szerződés/megállapodás - Dr. Béres József Általános Iskola

Varga Csilla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Labdarúgó Szövetség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Csilla

Delivered

Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Dr. Béres József Általános Iskola (1031 Budapest, Keve utca 41.) műfüves pályával kapcsolatos szerződés(ei)t/megállapodás(ai)t. Amennyiben azok többoldalú szerződések, vagy nem közvetlenül az Általános iskolával kötötték, akkor annak fenntartójával, KSZKI, KLIK-kel kötött szerződés(ei)t kérem megküldeni. Többi között a pályázati szerződés, illetve a műfüves pálya kialakítása, fenntartása, illetve bérlése tekintetében született szerződés(ek)et kérem megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 12.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Hivatkozása ide

Feladó: MLSZ - Adminisztráció
Magyar Labdarúgó Szövetség


Attachment T j koztat s k z rdek adatig nyl sre 362 2017.pdf
240K Download View as HTML

Attachment 1.Egy ttm k d si meg llapod s nkorm nyzati tulajdon ingatlan eset n.pdf
1.2M Download View as HTML

Attachment 2.Egy ttm k d si meg llapod s 1.sz.pdf
495K Download View as HTML

Attachment 3.Egy ttm k d si meg llapod s 2.sz.pdf
493K Download View as HTML

Attachment 4.Egy ttm k d si meg llapod s 3.sz.pdf
502K Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

Alábbi megkeresésére válaszul mellékelten megküldöm Önnek a Magyar Labdarúgó Szövetség Főtitkárának tájékoztatását.

Tisztelettel:

Gertner Zoltán
Adminisztráció Vezető
Magyar Labdarúgó Szövetség

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Csilla

Delivered

Tisztelt MLSZ - Adminisztráció!

Köszönöm szépen válaszukat.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Csilla:
Csak a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei