Működési engedély kiadása tárgyában

Horváth József Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Emberi Erőforrások Minisztériuma nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján és/vagy a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1.) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Médiapszicho Szakértői Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám : 01-09-729344) ami egészségügyi szolgáltatási tevékenységet végez, a jelen adatigénylést megelőzően a nevezett társaság képviseletére jogosult személy(ek) mennyi alkalommal kérelmezte(ék) az Egészségügyi Államigazgatási Szervektől működési engedély kiadása iránti kérelemmel, hogy engedélyt kapjon egészségügyi tevékenység folytatására és mennyi alkalommal adták meg a nevezett egészségügyi szolgáltatónak és kérem, hogy a választ naptári időpont megjelölésével szíveskedjék megválaszolni.

2.) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Proaktív-HR Pszichodiagnosztikai, Fejlesztési és Szakértői Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám : 01-09-904883) ami egészségügyi szolgáltatási tevékenységet végez, a jelen adatigénylést megelőzően a nevezett társaság képviseletére jogosult személy(ek) mennyi alkalommal kérelmezte(ék) az Egészségügyi Államigazgatási Szervektől működési engedély kiadása iránti kérelemmel, hogy engedélyt kapjon egészségügyi tevékenység folytatására és mennyi alkalommal adták meg a nevezett egészségügyi szolgáltatónak és kérem, hogy a választ naptári időpont megjelölésével szíveskedjék megválaszolni.

3.) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Tornyossy Mónika (E.V.Nyilvántartási szám: 35190928) aki egészségügyi szolgáltatási tevékenységet végez, a jelen adatigénylést megelőzően mennyi alkalommal kérelmezte az Egészségügyi Államigazgatási Szervektől működési engedély kiadása iránti kérelemmel, hogy engedélyt kapjon egészségügyi tevékenység folytatására és mennyi alkalommal adták meg a nevezett egészségügyi szolgáltatónak és kérem, hogy a választ naptári időpont megjelölésével szíveskedjék megválaszolni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 31.

Bízva segítő együttműködésükben,
Válaszukig maradok,
Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment SMiBiz224 K18061508250.pdf
308K Download View as HTML


kizárólag elektronikus úton teljesítve
31803-1/2018/JEÜEGYH

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:
EMMI belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth József Péter:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei