Működési engedély komádi székhelyű általános iskolához

Kegye Adél küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kegye Adél

Tisztelt Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- érkezett-e 2015-ben működési engedély kiadása iránti kérelem Komádi települési székhellyel általános iskola alapításához vagy már működő köznevelési intézmény Komádi feladatellátási helyű tagintézményének létrehozásához ?
- amennyiben érkezett ilyen kérelem, szíveskedjék tájékoztatni az engedély igénylőjéről, a kérelem beérkezésének napjáról és az ügyben született döntésről (kérelemnek helyt adó vagy azt elutasító döntés született-e).
- kérem szíveskedjék másolatban megküldeni az ügyben született határozatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 25.

Üdvözlettel:

Dr. Kegye Adél
Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány képviseletében

Hivatkozása ide

Feladó: HBMKH Oktatási és Hatósági Osztály


Attachment HBB 12 00904 4 2015.pdf
147K Download View as HTML

Attachment HBB 12 01220 2 2015.pdf
61K Download View as HTML


Dr. Kegye Adél részére küldi:

 

Filep Miklós

osztályvezető

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Oktatási és Hatósági Osztály

4024 Debrecen, Piac u. 54.

Tel.: +36/52-504-120, 504-121

Fax.: +36/52-504-106

E-mail: [1][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kegye Adél:
Csak a(z) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei