Munkácsi Mihály informatikai osztályvezető munkaviszonya

Huszka Imre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Huszka Imre

Delivered

Tisztelt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy vezető beosztású dolgozójuk, Munkácsi Mihály informatikai osztályvezető mióta dolgozik ebben munkakörben, kinevezése mettől meddig szól.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 13.

Üdvözlettel:

Huszka Imre

Hivatkozása ide

Feladó: Keczely Béla dr.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság


Attachment image001.png
4K Download

Attachment SZGYF IKT 5542 4 2017.PDF.pdf
248K Download View as HTML


Huszka Imre részére

atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

 

Budapest

Pf. 54. 

1531

 

Tisztelt Huszka Imre Úr!

 

Ön 2017. február 13. napján, elektronikus úton közérdekű adatigénylés
iránti kérelmet nyújtott be a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósághoz. 

Mellékelten megküldöm az adatigénylés teljesítéséről Főigazgató úr
levelét.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.

belső adatvédelmi felelős

[1]cid:image001.png@01CF23F0.73E4A040

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Mobil: +36 30 566 3237
www.szgyf.gov.hu

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Huszka Imre:
Csak a(z) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei