Munkajogi perek

Gereblyés Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gereblyés Márton

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, Excel formátumban megküldeni részemre

a 2012. március 1-je óta az Egyetem ellen indult munkajogi perek tekintetében, jogerős ítélet esetén:
-az ügy indulásának és a jogerős ítélet meghozatalának dátumát,
-a megítélt kártérítés összegét (amennyiben a pert az Egyetem elvesztette),
-a döntés alapján kifizetendő elmaradt jövedelem összegét,
-a Semmelweis Egyetem adott ügyel összefüggő ügyvédi költségeit,

folyamatban lévő ügy esetén
-az ügy indulásának dátumát,
-a Semmelweis Egyetem adott ügyel összefüggő jelen adatigénylés időpontjáig fennálló ügyvédi költségeit.

Amennyiben az Egyetem jogi képviselője több területre kiterjedő kerertszerződés alapján képviseli az Egyetemet, melyből az egyes ügyekre lebontva nem állapítható meg tételes ügyvédi költség, abban az esetben kérem a vonatkozó szerződés megküldését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 21.

Üdvözlettel:

Gereblyés Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

Ikt. sz.:64939-2/2016.

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kovács Zsolt

jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment 64939 Megb z si szerz d s 1 m dos t s.pdf
127K Download View as HTML

Attachment 64939 Megb z si szerz d s 1.pdf
195K Download View as HTML

Attachment 64939 Megb z si szerz d s 2.pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment 64939 Megb z si szerz d s 3.pdf
477K Download View as HTML

Attachment 64939 Munka gyi perek.xlsx
10K Download View as HTML


Ikt. sz.: 64939-3/KSJIF/2016.
 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos megkeresésére az alábbi
tájékoztatást adom:
 
Mellékelten küldöm a Semmelweis Egyetem ellen 2012. március 1.
és 2016. szeptember 21. között indult azon munkaügyi perek listáját,
melyet a Semmelweis Egyetem jogerősen elvesztett.
Továbbá mellékelten küldöm a fenti időszakban a Semmelweis Egyetem jogi
képviseletét ellátó ügyvédi irodákkal kötött megbízási szerződéseket.
 
Tisztelettel:

 

Dr. Kovács Zsolt

jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Gereblyés Márton<[FOI #7453 email]> 2016.09.21.
14:58 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, Excel formátumban megküldeni
részemre

a 2012. március 1-je óta az Egyetem ellen indult munkajogi perek
tekintetében, jogerős ítélet esetén:
-az ügy indulásának és a jogerős ítélet meghozatalának dátumát,
-a megítélt kártérítés összegét (amennyiben a pert az Egyetem
elvesztette),
-a döntés alapján kifizetendő elmaradt jövedelem összegét,
-a Semmelweis Egyetem adott ügyel összefüggő ügyvédi költségeit,

folyamatban lévő ügy esetén
-az ügy indulásának dátumát,
-a Semmelweis Egyetem adott ügyel összefüggő jelen adatigénylés
időpontjáig fennálló ügyvédi költségeit.

Amennyiben az Egyetem jogi képviselője több területre kiterjedő
kerertszerződés alapján képviseli az Egyetemet, melyből az egyes ügyekre
lebontva nem állapítható meg tételes ügyvédi költség, abban az esetben
kérem a vonatkozó szerződés megküldését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 21.

Üdvözlettel:

Gereblyés Márton

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #7453 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gereblyés Márton:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Tanácsadói szerződések

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei