Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Júlianna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Munkaköri adatok

Tóth Júlianna küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Tóth Júlianna to read a recent response and update the status.

Feladó: Tóth Júlianna

Delivered

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A nagyrabecsült egyetemen foglalkoztatják e hivatalosan az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársát? (Sné)
Milyen feladatokat lát el?
Kinek a hatáskörében dolgozik és elvégzett feladatairől kinek jelent?
Milyen jogköre van? Utasíthat e dékánt illetve rektort?
Külföldi diákokat megfigyelhet e?
Közvetlen hozzátartozója dolgozik e az egyetemen? Milyen feladatkörben?

Mivel ezek a kérdések tisztázatlanok de egyre több embert foglalkoztat úgy vélem ideje tisztázni. Amennyiben nem áll munkaviszonyban a PTE-el igy érdekes a feladatköre. Ha igen akkor pedig nem nemzetbiztonsági ügy és nyiltan közölhetőek az adatok. Ebben az esetben viszont érdekes a feladatköre és eddig nagy nyilvánossság előtt tett kijelentései.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 18.

Üdvözlettel: Tóth Júlianna

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Mariann
Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Jogi Főosztály!
Továbbítom az alábbi levelet.
Üdvözlettel: Tóth Mariann

Tisztelt Tóth Júlianna!
Továbbítom a levelét a Jogi Főosztálynak.
Üdvözlettel: Tóth Mariann

TÓTH Mariann

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Rektori Hivatal
Marketing Osztály
H-7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
+36-72-501-500/ 12144

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Júlianna

Delivered

Tisztelt Tóth Mariann!

Kérem korábbi levelemet (adt-igénylés) Rektor úrnak is elküldeni.

Üdvözlettel:

Tóth Júlianna

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem

 

Tisztelt Tóth Júlianna!

 

A Közérdekű adat igénylés - Munkaköri adatok tárgyban érkezett alábbi
megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a rendelkezésünkre álló
adatok alapján a  Pécsi Tudományegyetem nem foglalkoztatja az
Alkotmányvédelmi Hivatal egyetlen munkatársát sem.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100 Fax: +36 72/501-655

 

 

 

>

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Júlianna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Júlianna:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Gólyatábor adatai

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Károlyi Salomon által

HÖK-kifizetések PTE

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Tóth Mónika által

PTE ÁOK Busztranszfer

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Kovács Ákos által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei