Munkaügyi ellenőrzések 2015-16-ban

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fejér Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Fejér Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a megyében tartott munkaügyi ellenőrzésekkel kapcsolatban az alábbi adatokat:

- a Kormányhivatal által végzett munkaügyi ellenőrzések száma járásonkénti bontásban a 2015 január 1-je és 2016 december 31-e közti időszakban
- az ellenőrzések eredményeként kiszabott bírságok száma és összege járásonkénti bontásban ugyanebben az időszakban

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 29.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Fejér Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Munka gyi ellen rz sek 2015 16 ban.txt
4K Download View as HTML


This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Fejér Megyei Kormányhivatal request email]>: Host or domain name not found. Name service error for
name=fejer.kdrkh.hu type=A: Host not found

Hivatkozása ide

Sent request to Fejér Megyei Kormányhivatal again, using a new contact address.

Feladó: Katalin Dr. Simon
Fejér Megyei Kormányhivatal


Attachment K z rdek adatig nyl s munka gyi ellen rz sek 2015.pdf
61K Download View as HTML


dr. Simon Katalin
Fejér Megyei Kormányhivatal
koordinációs és jogi osztályvezető
0622/514-779
 

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Osztályvezető Asszony!
Tisztelt Dr. Simon Katalin!

Köszönöm a választ, egyúttal szeretném a segítségét kérni, hogy az eredeti adatigényléssel megcélzott információt mégiscsak megkaphassam. Ennek érdekében arra kérem, hogy az egyes munkaügyi ellenőrzésekhez kapcsolják hozzá az ellenőrzés helyszínének postai irányítószámát, így nem igényel további munkát az Önök részéről a járás azonosítása. Így egy egyszerű excel-táblázatban megoldható a feladat, hiszen csak egy irányítószámot és mellette az esetleges bírság összegét kell feltüntetni: ahol nincs összeg, ott nyilván bírság kiszabása nélkül zárult az ellenőrzés.

Köszönettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Katalin Dr. Simon
Fejér Megyei Kormányhivatal


Attachment k z rdek adatk r s munka gyi ellen rz sek t bl z.pdf
59K Download View as HTML

Attachment B rs g 2015 2016.xlsx
11K Download View as HTML

Attachment Munka gyi ellen rz sek 2015 2016..xlsx
11K Download View as HTML


>>> Becker András <[FOI #8799 email]> 2017.05.17.
12:47 >>>
Tisztelt Osztályvezető Asszony! 
Tisztelt Dr. Simon Katalin! 
 
Köszönöm a választ, egyúttal szeretném a segítségét kérni, hogy az eredeti
adatigényléssel megcélzott információt mégiscsak megkaphassam. Ennek
érdekében arra kérem, hogy az egyes munkaügyi ellenőrzésekhez kapcsolják
hozzá az ellenőrzés helyszínének postai irányítószámát, így nem igényel
további munkát az Önök részéről a járás azonosítása. Így egy egyszerű
excel-táblázatban megoldható a feladat, hiszen csak egy irányítószámot és
mellette az esetleges bírság összegét kell feltüntetni: ahol nincs összeg,
ott nyilván bírság kiszabása nélkül zárult az ellenőrzés.  
 
Köszönettel:  
 
Becker András 
 
-----Original Message----- 
 
dr. Simon Katalin 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
koordinációs és jogi osztályvezető 
0622/514-779 
   
 
------------------------------------------------------------------- 
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:  
[FOI #8799 email] 
 
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:  
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 
 
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.  
 
------------------------------------------------------------------- 
 

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Osztályvezető Asszony!
Tisztelt dr. Simon Katalin!

Köszönöm a gyors és teljes körű tájékoztatást.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Belváros

A(z) Fejér Megyei Kormányhivatal részére Farkas Virág által

Mal Zrt engedélyei

A(z) Fejér Megyei Kormányhivatal részére Simon Gergely által

Támop 2.2.7.A-13/1

A(z) Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére Becker András által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei