Munkavállalók képzésének a támogatása

Sarnyai Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Sarnyai Gábor

Delivered

KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS

Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekű adatigényléssel fordulok Önhöz. Az utóbbi években egyre nagyobb probléma a munkaerőhiány az országban. Épp ezért egyre fontosabbak a munkahelyi képzések, átképzések. Cikkem ebben a témában íródik. Kérem, szíveskedjen a következő kérdésekben foglalt adatokat részemre kiadni:

1. Éves lebontásban, 2010-től kezdődően mennyi pénzt költött Magyarország a munkahelyi képzések támogatására a TÁMOP-2.1.3.B-12/2, TÁMOP-2.1.3.B-12/1, TÁMOP-2.1.3.C-12/2, TÁMOP-2.1.3.B-12/1, TÁMOP-2.1.3.C-12/1 keretén belül?
2. Éves lebontásban, 2010-től kezdődően mennyi pénzt költött Magyarország a munkahelyi képzések támogatására a GINOP-6.1.6-17 GINOP-6.1.5-17VEKOP-8.5.2-17, VEKOP-8.5.3-17 keretén belül?
3. Léteznek-e egyéb pályázatok, amelyek a munkahelyi képzésekre fordítódnak és amelyeket uniós költségvetési forrásból finanszíroznak?
4. Mikor szűnt meg a cégek azon lehetősége, hogy a befizetett szakképzési hozzájárulás 33 százalékát a saját munkavállalóra lehessen fordítani? Mi indokolta ennek a lehetőségnek a megszüntetését?
5. A munkavállaló iskolarendszeren belüli képzésére 2016-tól nem vehető igénybe adótámogatás, vagyis a képzés nem könyvelhető el a vállalat költségeként. Miért vették el ezt a lehetőséget?
6. Az iskolarendszeren kívüli képzés adómentessége akkor is érvényes a munkavállaló képzésénél, ha a képzés nem akkreditált?
7. Kérem, adjanak százalékos lebontást a munkahelyi képzések támogatásáról képzési terület szerint (informatika, műszaki, művészet, gazdasági stb).
8. Magyarország miért nem veszt részt az OECD Survey of Adult Skills (PIAAC) nevű adatgyűjtésében?

Kérem, kérdéseim megválaszolásán túl másolatban bocsássa rendelkezésemre a magyar munkaerő képzettségi állapotáról szóló és a Ginop, Támop rendszereknek a munkaerő képzettségére gyakorolt hatásáról szóló tanulmányokat.

Adatigénylésem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein alapul, kérem, hogy ennek megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget. A legegyszerűbb technikai megoldás érdekében kérem, lehetőleg a [email address] email címre, elektronikus úton küldjék a közölt adatokat .doc vagy .pdf kiterjesztésű fájlokban. Amennyiben erre nincsen lehetőség, úgy egy cd lemezre mentve rögzítsék az adatokat, és a 1089 Budapest, Üllői út 102. postai címre küldjék a választ. Amennyiben kizárólag papír alapú másolásra van lehetőség, úgy a dokumentumok másolásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségek megtérítését természetesen vállalom, a költségek mértékére vonatkozóan azonban előzetes tájékoztatást kérek a törvény 28.§ (3) bekezdése alapján.
Amennyiben a világhálón elérhetőek az általam kért információk, kérem, az adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni a törvény 30.§ (2) bekezdésével összhangban.

Budapest, 2017. december 7. Sarnyai Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Link to this

Feladó: Szabados Andrea
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/ 38476/2017 - közérdekű adatigénylés

Tisztelt Sarnyai Gábor!

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel,

Nemzetgazdasági Minisztérium
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
[NGM request email]
Tel.: 06 1 795 5010

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment Adatlap.docx
13K Download View as HTML


NGM/38476/2017– közérdekű adatigénylés

 

 

Sarnyai Gábor részére

 

 

Tisztelt Sarnyai Gábor Úr!

 

2017.december 7-én megküldött közérdekű adatigénylésével összefüggésben
tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. §-a, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendelet alapján adatigénylése teljesítéséért a Nemzetgazdasági
Minisztérium (a továbbiakban: NGM) költségtérítést állapít meg, amelynek
összege 33.786 forint.

 

Az Infotv. 29. § (4) bekezdésére figyelemmel jelezzük, hogy az
adatigénylése teljesítése az NGM alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. A megállapított
költségtérítés a munkaerő-ráfordítással járó költségeket tartalmazza,
dologi költség nem került megállapításra. A költségtérítés megfizetéséhez
kapcsolódó számla kiállítása céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése
alapján – kérjük szíveskedjen a csatolt dokumentum szerinti adatait az
[1][NGM request email] e-mail címre megküldeni.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján adatigénylését
a költségtérítés megfizetését követően áll módunkban teljesíteni, egyúttal
felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján a
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében
bírósághoz fordulhat.

 

 

Üdvözlettel:        

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sarnyai Gábor

Delivered

Tisztelt Szabados Andrea!

Az NGM ügyfélszolgálatának a címére elküldtem a számla iránti igényemet.

Üdvözlettel:
Sarnyai Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

 

NGM/38476/2017- közérdekű adatigénylés

 

Sarnyai Gábor úr részére

[1][FOI #10125 email]

 

Tisztelt Sarnyai Gábor Úr!

 

A 2017. december 7-én a Nemzetgazdasági Minisztérium részére megküldött
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a feltett kérdések sorrendjében a
következő tájékoztatást adjuk.

 

Az 1. kérdésben említett TÁMOP pályázatok tekintetében a Nemzetgazdasági
Minisztérium nem minősül adatkezelőnek.

 

A 2. és 3. kérdéssel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a munkahelyi
képzéseket támogató programok keretösszegei az alábbiak:

–        GINOP 6.1.5 keretösszeg: 18,52 Mrd Ft;

–        GINOP 6.1.5 keretösszeg: 13,04 Mrd Ft;

–        VEKOP 8.5.2 keretösszeg: 1,3 Mrd Ft;

–        VEKOP 8.5.3. keretösszeg: 1, 84 Mrd Ft.

 

Forrásfelhasználás még nem történt.

 

A munkahelyi képzésekre a 2. kérdésben jelzett programok fókuszálnak majd.
Ezeket a programokat egészíti ki a GINOP 6.1.8. pályázati felhívás,
amelynek társadalmi egyeztetése napokon belül várható.

 

A 4. kérdésre vonatkozóan tájékoztatjuk, hogy a szakképzési hozzájárulás
saját munkavállalók képzésére történő felhasználási lehetősége – a
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény hatálybalépésével – 2012. január 1. napjától került
kivezetésre. A megszüntetés indokai az alábbiakban foglalhatók össze,
melyet az Állami Számvevőszék e témában folytatott vizsgálata is
alátámasztott.

 

A szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalók részére szervezett
képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezettek esetében vizsgálati
tapasztalatok támasztották alá azon tényt, hogy az e körbe tartozó
kötelezettek sokszor nem saját szakmai érdekeik szem előtt tartásával
határozták meg, hogy munkavállalóikat milyen képzésben részesítik, így e
pénzügyi források felhasználásánál a munkavállaló humánerőforrás és
szakképzés-fejlesztés céljai nem érvényesülhettek, vagy nem az erre
fordított pénz nagyságának megfelelően. A 2010. évben folytatott
ellenőrzések alapján e körben a hozzájárulásra kötelezettek 54%-a számolt
el nem a jogszabálynak megfelelő képzési költséget. A nem pozitívan
alakuló folyamatot a rendelkezések szigorításával sem lehetett
megakadályozni, amely ráadásul a rendszer bürokráciájának növekedéséhez
vezetett. Tekintettel arra, hogy a saját munkavállalók képzése szakmai
szempontból fontos, a probléma megoldását az ezen a címen elszámolható
költség-kedvezmény helyett a TÁMOP keretében rendelkezésre álló európai
uniós források szolgálták, illetve váltották ki. A saját munkavállalók
képzésére fordított költségek szakképzési hozzájárulás terhére történő
elszámolhatóságának újbóli bevezetésére – szűkebb körben és szigorúbb
feltételek mellett – a duális szakképzés erősítésének célja mentén
2013-ban került sor. A lehetőség jelenleg azon kötelezettek esetében
érvényesíthető, akik – partner- vagy kapcsolódó vállalkozás esetében
együttesen számítva – havonta legalább 30 fő tanulószerződéses tanuló
gyakorlati képzését végzik. Az elszámolható mérték a gyakorlati képzés
alapján számított csökkentő tétel, de legfeljebb a bruttó kötelezettség
16,5%-a. Azon vállalatok sem maradnak állami támogatás nélkül, akik nem
tudnak élni fenti módon hozzájárulásuk csökkentésével, mert a következő
években európai uniós forrásból a GINOP programok keretében van lehetőség
vállalati képzések támogatására.

 

A 5. kérdéssel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az iskolarendszerű képzés
2016. december 31-éig a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. §-a szerinti béren kívüli
juttatásnak minősült (a törvényben megjelölt értékhatárig). 2017. január
1-jét követően kizárólag az éves keretösszeget meg nem haladóan adott
pénzösszeg (100 ezer forint) és a SZÉP Kártya egyes alszámláira
(szálláshely, vendéglátás, szabadidő) a törvényben meghatározott kereteken
belül adott juttatás minősül az Szja tv. 71. §-a szerinti béren kívüli
juttatásnak.

 

A 2016. december 31-ig béren kívüli juttatásként adható juttatások, mint
például üdülési szolgáltatás, munkahelyi étkeztetés, iskolakezdési
támogatás, helyi utazási bérlet, képzési költségek átvállalása, 2017-től –
az Szja tv. átmeneti rendelkezése értelmében [Szja tv. 89. § (6) bekezdés]
– értékhatár nélkül egyes meghatározott juttatásként biztosíthatók. Tehát
az iskolarendszerű képzés költségének átvállalása jelenleg egyes
meghatározott juttatásként adóköteles és így jelenleg is a bérjövedelemnél
kedvezőbb adóügyi megítélés alá esik. Az egyes meghatározott juttatások
közterhe 2017-ben 43,66 % (a juttatás értékének 1,18-szorosa után 15 %
személyi jövedelemadó és 22 % egészségügyi hozzájárulás), míg 2018. január
1-jétől az egészségügyi hozzájárulás mértékének 19,5 %-ra csökkenésével a
közteher mértéke 40,71 %-ra mérséklődik. Az iskolarendszerű képzés
költségének munkáltató által történő viselése – a fentiekben összefoglalt
változásoktól függetlenül – továbbra is elszámolható költségként (elismert
költség) mint személyi jellegű egyéb ráfordítás.

 

A 6. kérdésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a felnőttképzésről szóló
2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) az akkreditációt nem
ismeri, tekintettel arra, hogy az akkreditáció alapú felnőttképzésről
szóló 2001. évi CI. törvény 2013-ban hatályon kívül helyezésre került. Az
Fktv. 3. § (1) bekezdése szerint felnőttképzési tevékenység határozatlan
időre szóló engedély birtokában végezhető. Az engedély célja, hogy a
felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét az
Fktv-ben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározott magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze.

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1)
bekezdése szerint mentes az adó alól többek között az a
szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni és
kollégiumi ellátás – az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó
ellenérték külön térítendő meg –, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó
termékértékesítés, amelyet köz- és felsőoktatás, továbbá a (2) bekezdésben
meghatározott egyéb oktatás keretében a közszolgáltató, közoktatási
intézmény, felsőoktatási intézmény, egyéb felnőttképzést folytató
intézmény vagy – nemzetközi szerződés alapján – belföldön működő külföldi
kulturális intézet ilyen minőségében teljesít, valamint az a
szolgáltatásnyújtás, amelyet óvodai, tanári, oktatói, nevelői
tevékenységet végző ilyen minőségében teljesít a köz- és felsőoktatás,
továbbá a (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás keretében, ideértve
az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó magánóraadást is.

 

A (2) bekezdés szerint egyéb oktatás körébe tartoznak:

– a) a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
szakképesítést adó oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való
felkészítés és vizsgáztatás;

– b) a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett,
illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés,
továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás;

– c) az államilag, illetőleg nemzetközileg elismert
nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsgáztatás;

– d) a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése, lebonyolítása.

 

Fentiek alapján tehát, amennyiben a felnőttképző intézmény tevékenységét
az Fktv-ben meghatározott módon, engedély birtokában folytatja, mentes az
általános forgalmi adó alól. Ha a képzőnek olyan képzést kell végeznie,
amelyre van engedélye, de az nem OKJ-s képzés és nem is támogatott képzés,
akkor a Fktv. hatályán kívül szabadon végezheti a szolgáltatás nyújtását,
ugyanakkor az Fktv. lehetővé teszi, hogy a képző saját döntése alapján e
képzéseket is az Fktv. szerint valósítsa meg és ebben az esetben a képzési
szolgáltatás is ÁFA mentesen nyújtható. Az Szja tv. értelmében
iskolarendszeren kívüli képzésnek az olyan képzés minősül, amelynek
résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói
jogviszonyban (Szja tv. 3. § 88. pont). Tekintettel arra, hogy a fogalom
nem tesz különbséget a képzések között abban a tekintetben, hogy azok
akkreditáltak-e, adóügyi szempontból ennek nincs jelentősége. Vagyis az
akkreditált és a nem akkreditált iskolarendszeren kívüli képzés
költségének átvállalására is alkalmazható az Szja tv. 4. § (2a) bekezdése,
amennyiben a képzésen való részvétel a munkavállaló tevékenységének
ellátásához szükséges. Az ilyen típusú képzések költségének munkáltató
által történő viselése nem keletkeztet bevételt, azaz gyakorlatilag
adómentes. Természetesen ez a képzési költség is elismert költség.

 

A munkahelyi képzések támogatására vonatkozó 7. kérdésével kapcsolatban
tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium feladat- és hatáskörébe
a következő két, munkahelyi képzések megvalósulását elősegítő, támogatási
forma tartozik.

–        1. Az adóbevallásban érvényesíthető támogatási forma a
szakképzési hozzájárulási kötelezettség csökkentését teszi lehetővé azon
vállalkozások számára, amelyek legalább 30 tanulószerződéses tanuló
gyakorlati képzését végzik. Az adócsökkentés mértéke legfeljebb a
tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzésére elszámolható költségtömeg
(gyakorlati képzési normatíva) összege, de legfeljebb a bruttó
hozzájárulási kötelezettség 16,5 %-a lehet. A támogatás intenzitása a
saját dolgozók képzése közben felmerült és elszámolható teljes
költségvolumenen belül legalább 50 %, amely mérték csökkenthető 10 %
ponttal megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalók
képzése esetén, illetve 10 % ponttal középvállalkozások, 20 % ponttal
kisvállalkozások esetén.

–        2. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével
nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési
támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) NGM rendelet
alapján a nemzetgazdasági miniszter egyedi döntésével támogatás nyújtható
a legalább 50 új munkahelyet létrehozó vállalkozások részére a saját
alkalmazottaik képzéséhez. Az utólagos formában nyújtható támogatás
intenzitása legfeljebb 50 % lehet (nagyvállalatok esetében), amely azonban
10 % ponttal növelhető megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű
munkavállalók képzése esetén, illetve 10 % ponttal középvállalkozások, 20
% ponttal kisvállalkozások esetén. A támogatás fajlagos (átlagos)
támogatási maximuma 3.000 eurónak megfelelő forint összeg képzésben részt
vevő alkalmazottanként. További feltétel a képzésben részt vett személyek
legalább 70 %-ának legalább 18 hónapos továbbfoglalkoztatási
kötelezettsége.

 

Mindkét támogatási formára vonatkozik, hogy nem ágazat-specifikus, tehát
mind az adókedvezmény formájú, mind az egyedi miniszteri döntéssel
nyújtható támogatási forma a jogszabályokban előírt feltételek teljesítése
esetén igénybe vehető, illetve igényelhető bármelyik szektorba tartozó
vállalkozás által. Nem rendelkezünk nyilvántartással arra vonatkozóan,
hogy az említett két támogatási formát igénybevevő vállalkozások mely
gazdasági ágazatba tartoznak.

 

A 8. kérdéssel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy Magyarország részt vesz az
OECD PIAAC-felmérésében. Az alábbi honlapon részletes információkat talál
a PIAAC magyarországi megvalósításával kapcsolatban:
[2]https://piaac.nive.hu/.

A GINOP projektekről hatástanulmány nem áll rendelkezésre, ezen projektek
megvalósítása még folyamatban van. A TÁMOP projektek hatástanulmányai a
programok honlapján tekinthetőek meg.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[3][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sarnyai Gábor:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Corex

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére Horn Gabriella által

találkozó

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei