Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv vezetőjének és vezető-helyettesének 2013. év január és 2013. év november havi illetménye

Antal Éva küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nógrád Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Antal Éva

Tisztelt Nógrád Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv vezetőjének és vezető-helyettesének a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 136. § (3) bekezdése szerinti 2013. év január és 2013. év november havi illetmény összegéről szóló tájékoztatást, mely adatok ugyanezen tv. 179. § i.) pontja alapján közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 29.

Üdvözlettel:

Antal Éva

Hivatkozása ide

Feladó: Kongorácz László


Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Antal Éva!

 

Csatoltan küldöm a kért adatokat.

Tájékoztatom azonban, hogy az érintett személyek illetményének
megállapítására utoljára 2011. év április hónapjában került sor, ezt
követően illetményük nem változott.

 

Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott úr megbízásából,

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Kongorácz László

főosztályvezető

Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Tel.: +36 32 620-705 +36 20 572-2073

e-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Antal Éva:
Csak a(z) Nógrád Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei