Munkavégzésre irányuló jogviszony

G. Szabó Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: G. Szabó Dániel

Tisztelt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Bubla Áronnal kötött munkavégzésre irányuló szerződést és szükség esetén az ahhoz kapcsolódó dokumentumot, mely
tartalmazza a szerződéskötés és a munkába állás idejét, a
munkavégzés helyét, a közvetlen felettes nevét és beosztását, a
bruttó bért, a munkakört és azt, hogy határozott vagy határozatlan
időre jött létre a szerződés (határozott idejű szerződés esetén a
határozott idő lejártának dátumát is).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 11.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Info (SzGyF)
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Iktatási szám: I-8519/2015

Tisztelt G. Szabó Dániel!

A 2015. június 11-én érkezett közérdekű adatigénylésére az alábbi adatokat küldjük az Ön részére.

Kormánytisztviselő neve:
Bubla Áron

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete:
2015. február 02.

A kormánytisztviselő munkakörének megnevezése és a betöltés időtartama:
Személyi asszisztens, határozatlan idő

A kormánytisztviselő illetménye:
bruttó 285300 Ft

Üdvözlettel:

Pintér Zoltán
Ügyviteli Referens

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Jogi és Igazgatási Főosztály

1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
Telefon: +36 1 412 9725
Mobil: +36 30 789 6809
e-mail: [email address]
internet: http://www.szgyf.gov.hu/

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő G. Szabó Dániel:
Csak a(z) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei