Műtárgykölcsönzések BTM

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Történeti Múzeum részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapesti Történeti Múzeum!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2006.01.01. és 2016.02.09. között - a költségvetési szervek és más
múzeumok részére történő kölcsönzések kivételével - a Múzeumból kikölcsönzött műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak alkotójának nevét, és az alkotások nevét/címét, a kölcsönzések időtartamát, az alkotások
tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a kikölcsönző megnevezését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 19.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Péter Farbaky

Tisztelt Erdélyi Katalin!

2016. február 19-én küldött emailjében kérte,
hogy küldjük meg a 2006.01.01. és 2016.02.09. között - a költségvetési
szervek és más
múzeumok részére történő kölcsönzések kivételével - a  Múzeumból
kikölcsönzött műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak
alkotójának nevét, és az alkotások nevét/címét, a kölcsönzések
időtartamát, az alkotások
tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a kikölcsönző
megnevezését.

A fenti típusú kölcsönzésekre vonatkozó szerződéseknek az elmúlt 11 évre
vonatkozó adatait elkezdtük irattárunkból kigyűjteni. Mivel ez elég nagy
munkát jelent, az info törvény alapján kérünk még egy 15 napos haladékot,
hogy az adatgyűjtést be tudjuk fejezni, és eredményét Önöknek át tudjuk
küldeni.

köszönettel

dr. Farbaky Péter főigazgató

Hivatkozása ide

Feladó: Szabóné Forgács Erika
Budapesti Történeti Múzeum


Attachment attachment.jpg
26K Download

Attachment Szerz d sek llom nya 5 milli nett felett 2015 1.xlsx
10K Download View as HTML

Attachment Szerz d sek llom nya 5 milli nett felett 2008.xlsx
10K Download View as HTML

Attachment Szerz d sek llom nya 5 milli nett felett 2009.xlsx
9K Download View as HTML

Attachment Szerz d sek llom nya 5 milli nett felett 2010.xlsx
10K Download View as HTML

Attachment Szerz d sek llom nya 5 milli nett felett 2011.xlsx
10K Download View as HTML

Attachment Szerz d sek llom nya 5 milli nett felett 2012.xlsx
9K Download View as HTML

Attachment Szerz d sek llom nya 5 milli nett felett 2013.xlsx
9K Download View as HTML

Attachment Szerz d sek llom nya 5 milli nett felett 2013 1.xlsx
9K Download View as HTML

Attachment Szerz d sek llom nya 5 milli nett felett 2014.xlsx
9K Download View as HTML

Attachment Szerz d sek llom nya 5 milli nett felett 2014 1.xlsx
10K Download View as HTML

Attachment Szerz d sek llom nya 5 milli nett felett 2015.xlsx
9K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
2016. február 19-én küldött emailjében kérte,
hogy küldjük meg a 2004.01.01 és 2016.02.19. között kötött, nettó 5 millió
forintot elérő szerződések listáját.
Ezúton mellékelem a 2008.01.01-2015.12.31 között megkötött szerződések
listáját.
2016. 01.01-02.19. között nem kötött az intézmény nettó 5 millió Ft-ot
elérő szerződést.
A hiányzó adatok megküldésére 15 napos hosszabbítást kérek az Info
tv.29§-a alapján.
 
Köszönettel,

Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató
Budapesti Történeti Múzeum
H-1014 Budapest, Szent György tér 2.
T: +36/1/487-8811
[1][email address]
[2]www.btm.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.btm.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Szabóné Forgács Erika
Budapesti Történeti Múzeum


Attachment attachment.jpg
26K Download

Attachment B rleti szerz d sek 2016.v.xlsx
10K Download View as HTML

Attachment B rleti szerz d sek 2013 2014.v.xlsx
18K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
2016. február 19-én küldött emailjében kérte,
hogy küldjük meg a 2004.01.01 és 2016.02.19. közötti teremkölcsönzési
szerződések listáját.
Ezúton mellékelem a 2013-2014 évben , illetve 2016. évben  megkötött
szerződések listáját.
 
A hiányzó adatok megküldésére 15 napos hosszabbítást kérek az Info tv.29
§-a alapján, szabad kapacitás hiányában.
 
Köszönettel,

Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató
Budapesti Történeti Múzeum
H-1014 Budapest, Szent György tér 2.
T: +36/1/487-8811
[1][email address]
[2]www.btm.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.btm.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Szabóné Forgács Erika és dr. Farbaky Péter!

Köszönöm szépen az eddig megküldött információkat, és türelmesen várom a további adatszolgáltatást.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Péter Farbaky

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Küldöm újra a halasztási kérelmünket, lehet, hogy nem kapta meg?
Kérem, válaszoljon.

köszönettel

dr. Farbaky Péter
főigazgató
Budapesti Történeti Múzeum

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Péter Farbaky <[1][email address]>
Dátum: 2016. március 3. 16:02
Tárgy: Műtárgykölcsönzések BTM
Címzett: [2][FOI #6207 email]
Másolatot kap: Juhász Gréta <[3][email address]>, Szabone Forgacs
Erika <[4][email address]>

Tisztelt Erdélyi Katalin!

2016. február 19-én küldött emailjében kérte,
hogy küldjük meg a 2006.01.01. és 2016.02.09. között - a költségvetési
szervek és más
múzeumok részére történő kölcsönzések kivételével - a  Múzeumból
kikölcsönzött műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak
alkotójának nevét, és az alkotások nevét/címét, a kölcsönzések
időtartamát, az alkotások
tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a kikölcsönző
megnevezését.

A fenti típusú kölcsönzésekre vonatkozó szerződéseknek az elmúlt 11 évre
vonatkozó adatait elkezdtük irattárunkból kigyűjteni. Mivel ez elég nagy
munkát jelent, az info törvény alapján kérünk még egy 15 napos haladékot,
hogy az adatgyűjtést be tudjuk fejezni, és eredményét Önöknek át tudjuk
küldeni.

köszönettel

dr. Farbaky Péter főigazgató

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt dr. Farbaky Péter!

Megkaptam és válaszoltam is rá március 3-án, hogy természetesen türelmesen várom a további adatokat.
Az alábbi linken megtalálja az egész levelezést:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/muta...

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Péter Farbaky

Kedves Katalin,
Nem találtam a választ, bocsánat, de így köszönöm, rendben van. Csináljuk!

üdvözlettel Farbaky Péter főigazgató BTM
2016. március 8. 17:01 Erdélyi Katalin írta,
<[1][FOI #6207 email]>:

Tisztelt dr. Farbaky Péter!

Megkaptam és válaszoltam is rá március 3-án, hogy természetesen
türelmesen várom a további adatokat.
Az alábbi linken megtalálja az egész levelezést:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/request/muta...

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabóné Forgács Erika
Budapesti Történeti Múzeum


Attachment attachment.jpg
26K Download

Attachment 2016.v.xlsx
9K Download View as HTML

Attachment 2004.v.xlsx
17K Download View as HTML

Attachment 2005.v.xlsx
14K Download View as HTML

Attachment 2006.v.xlsx
14K Download View as HTML

Attachment 2007.v.xlsx
14K Download View as HTML

Attachment 2008.v.xlsx
13K Download View as HTML

Attachment 2009.v.xlsx
13K Download View as HTML

Attachment 2010.v.xlsx
11K Download View as HTML

Attachment 2011.v.xlsx
11K Download View as HTML

Attachment 2012.v.xlsx
11K Download View as HTML

Attachment 2013.v.xlsx
10K Download View as HTML

Attachment 2014.v.xlsx
11K Download View as HTML

Attachment 2015.v.xlsx
14K Download View as HTML


 
Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
2016. február 19-én küldött emailjében kérte,
hogy küldjük meg a 2004.01.01 és 2016.02.19. közötti teremkölcsönzési
szerződések listáját.
Ezúton mellékelem a megkötött szerződések listáját.
 
Üdvözlettel,
 
 

Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató
Budapesti Történeti Múzeum
H-1014 Budapest, Szent György tér 2.
T: +36/1/487-8811
[1][email address]
[2]www.btm.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.btm.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Szabóné Forgács Erika
Budapesti Történeti Múzeum


Attachment attachment.jpg
26K Download

Attachment 2015.v.xlsx
16K Download View as HTML

Attachment 2004 v.xlsx
14K Download View as HTML

Attachment 2005 v.xlsx
17K Download View as HTML

Attachment 2006 v.xlsx
17K Download View as HTML

Attachment 2007 v.xlsx
15K Download View as HTML

Attachment 2008 v.xlsx
14K Download View as HTML

Attachment 2009.xlsx
16K Download View as HTML

Attachment 2010 v.xlsx
16K Download View as HTML

Attachment 2011 v.xlsx
16K Download View as HTML

Attachment 2012 v.xlsx
13K Download View as HTML

Attachment 2013.xlsx
16K Download View as HTML

Attachment 2014.v.xlsx
16K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
2016. február 19-én küldött emailjében kérte,
hogy küldjük meg a 2004.01.01 és 2016.02.19. között kötött, nettó 5 millió
forintot elérő szerződések listáját.
Ezúton mellékelem az időszak teljes, nettó 5 millió forintot elérő
szerződés állományát.
2016. 01.01-02.19. között nem kötött az intézmény nettó 5 millió Ft-ot
elérő szerződést.
Üdvözlettel,

Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató
Budapesti Történeti Múzeum
H-1014 Budapest, Szent György tér 2.
T: +36/1/487-8811
[1][email address]
[2]www.btm.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.btm.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Szabóné Forgács Erika!

Köszönöm az eddigi, és várom a további adatszolgáltatást.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Budapesti Történeti Múzeum


Attachment attachment.jpg
15K Download

Attachment BTM m t rgyk lcs nz sei 2006 2016.pdf
3.1M Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
Csatoltan küldjük válaszunkat a 2016. február 19-i keltezésű
adatigénylésükre.
 
Üdvözlettel:
 
 

Budapesti Történeti Múzeum

Főigazgatói titkárság
H-1014 Budapest, Szent György tér 2.
Tel: +36 1 487-8801    +36 1 487-8802
[1][BTM request email]

[2]www.btm.hu

References

Visible links
1. mailto:[BTM request email]
2. http://www.btm.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapesti Történeti Múzeum!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapesti Történeti Múzeum munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Műtárgykölcsönzések KM

A(z) Kiscelli Múzeum részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei