Műveletirányítás új munkarendje

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az állománytáblából a műveletirányításhoz (Központi Főügyelet, megyei, fővárosi ügyelet) kapcsolódó valamennyi beosztás (pl. műveletirányító referens, ügyeletvezető, vezető főügyeletes) státuszának számát beosztásonként, (fő)igazgatóságonként. Kérném megadni, ebből hány a betöltött 2016. június 1-jén és 2016. július 1-jén. Ha eltérő státuszon való foglalkoztatás van erre a beosztásra, kérném külön jelezni, szintén megyei bontásban.

A műveletirányításon dolgozók kapnak-e bármiféle plusz juttatást, illetmény, kiegészítést, amiért vállalták a 12 órás munkarendet? Ha igen, kérném megadni, hogy pontosan mit, ha nem mindenki, akkor mely ügyeleten hány fő mit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 3.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment meghosszabb t s.pdf
244K Download View as HTML


 

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

 

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment m veletir ny t s j rendje v lasz.pdf
669K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten továbbítom közérdekűadat-megismerési igényére adott
válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Dr. Csekő Katalin!

Az adatigénylést egyik tekintetben sem teljesítették a kérésnek megfelelően.

Továbbra is várnám megyei (igazgatóság) bontásban a státuszok számát és annak betöltöttségét.

Továbbra is várnám, hogy a 12 órázásra való átállással kapcsolatban bárminemű anyagi kompenzációt kaptak-e az érintettek. Tehát 2016 júniusi és a 2016 júliusi fizetésük között van-e különbség. Az Önök által megküldött, feltehetőleg az új szolgálati törvénnyel kapcsolatos, vagy az utáni közvetlen fizetésemelés a témában nem releváns.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment v lasz szrev telekre.pdf
326K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten továbbítom adatigényére adott kiegészítő válaszunkat.

Tisztelettel:


dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Marathon Terra rendszer

A(z) Belügyminisztérium részére Árpási Bence által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei