Nagy Lajos király útja 104.

AVM Utcajogász küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: AVM Utcajogász

Budapest Főváros XIV. Kerülete Zugló Önkormányzata
1145 Budapest
Pétervárad u. 2.

tárgy: közérdekű adatigénylés

Tisztelt Jegyzőasszony!

Alulírott Csízi Zsolt, A Város Mindenkié Csoport aktivistája az információs önrendelkezési jogról és az információszabadsáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) 26.§ (1) és a 28.§ (1) bekezdéseire hivatkozva kérem, hogy a következő adatok vonatkozásában tegyenek eleget közérdekű adatigénylésemnek:

1. Hány önkormányzati tulajdonú lakás található a Nagy Lajos király útja 104. szám alatti épületben?
2. Kérem adjon számszerű összesítést arról, hogy az 1. pontnál megjelölt épületben az önkormányzati tulajdonú lakások
2. 1. közül hány lakás kiadatlan?
2. 2. milyen bérbeadási kategória (szociális, költségelvű, piaci) szerint kerülnek hasznosításra?
2. 3.milyen komfortfokozatba tartoznak?
2. 4. milyen jogcímen (bérleti szerződés, jogcím nélküli lakáshasználat stb.) kerülnek hasznosításra?
2. 5. között milyen a megoszlása a határozott és a határozatlan időre szóló szerződéseknek?
3. Született-e már az épület jövőjével kapcsolatos képviselő-testületi vagy bizottsági döntés?
4. Ha igen,
4. 1. mikor?
4. 2. mely önkormányzati szerv által?
4. 3. milyen iktatási számon (határozat száma, ügyszám stb.)?
4. 4. milyen tartalommal?
5. Mely bizottság hatáskörébe tartozik az épület hasznosításának módjáról való döntés?
6. Mely önkormányati szerv vagy az önkormányzat tulajdonában álló jogi személy hatáskörébe tartozik az önkormányzati tulajdonú lakások lakóival való kapcsolattartás?
7. Amennyiben az önkormányzat az épület szanálása mellett dönt,
7. 1. az önkormányzat mikor dönt erről?
7. 2. milyen határidővel;
7. 3. mely önkormányzati szerv hatáskörébe tartozóan;
7. 4. milyen koncepció mentén történik majd az épület kiürítése?
8. Tervez-e az önkormányzat a lakók és az önkormányzat közötti információcsere érdekében vagy más okból lakógyűlést szervezni?
8. 1. Ha igen, várhatóan mikor?

Az Infotörvény 29. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy közérdekű adaigénylésemnek 15 napon belül tegyenek eleget.

Ha az adatigénylés kapcsán dologi költségek (adathordozó, papír) merülnek fel, ezen költségek megtérítését vállalom, a költségek mértékére vonatkozóan azonban előzetes tájékoztatást kérek a törvény 29.§ (3) bekezdése alapján.

Amennyiben a világhálón elérhetőek az általam kért információk, kérem, hogy az adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni a törvény 30.§ (2) bekezdésével összhangban.

A Város Mindenkié hajléktalan aktivisták és szövetségeseik csoportja, melynek célja a hajléktalan emberek jog- és érdekvédelme, valamint társadalmi változások elindítása a hajléktalanság felszámolása érdekében. www.avarosmindenkie.blog.hu

Budapest, 2015. július 15. Tisztelettel
Csízi Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Baranyai Tamás
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20150729132146493.pdf
223K Download View as HTML


Tisztelt Csízi Zsolt Úr!

 

Közérdekű adatigénylésére csatoltan küldöm Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző válaszát.

 

Tisztelettel:

 

Baranyai Tamás

Igazgatási referens

 

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő AVM Utcajogász:
Csak a(z) Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei