Nagybarca és Bánhorváti községek szennyvízelvezetése hány 100% támogatotságú

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Nagybarca és Bánhorváti községek szennyvízelvezetése és – tisztítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0001 azonosító számú projekt hány % -ban támogatott a Magyar állam és az EU által . És lakossági önrészt kell e fizetni a település lakóinak :

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 5.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/42293/2015 – közérdekű adatigénylés

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ügyfélszolgálati Iroda

 

Tisztelt Címzett!

 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 109 § 7. pontja alapján jelen levelünk mellékleteként
szíves válaszadás céljából megküldjük a Nemzetgazdasági Minisztérium
Ügyfélkapcsolati Információs Irodára érkezett közérdekű adatigénylést.

 

Az áttételről a levélírót egyidejűleg - másolatban - értesítettük.

 

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!

 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Nagybarca és Bánhorváti községek szennyvízelvezetése hány % támogatottságú.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/42293/2015 – közérdekű adatigénylés

 

 

 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

Ügyfélszolgálati Iroda

 

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 109 § 7. pontja alapján jelen levelünk mellékleteként 
szíves válaszadás céljából megküldjük a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Ügyfélkapcsolati Információs Irodára érkezett ismételt megkeresést.

 

 

Az áttételről a levélírót egyidejűleg - másolatban - értesítettük.

 

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: NFM Kommunikáció


Attachment V laszlev l 20151124 De k Ferenc.pdf
31K Download View as HTML


Tisztelt Deák Ferenc  Úr!

 

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban kérjük, fogadja a mellékletben
található tájékoztatást.

 

Üdvözlettel:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

From: Ügyfélszolgálat (NGM)
Sent: Friday, November 06, 2015 1:59 PM
To: NFM - Ügyfélszolgálat
Cc: [FOI #5595 email]
Subject: NGM/42293/2015 - közérdekű adatigénylés

 

NGM/42293/2015 – közérdekű adatigénylés

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ügyfélszolgálati Iroda

 

Tisztelt Címzett!

 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 109 § 7. pontja alapján jelen levelünk mellékleteként
szíves válaszadás céljából megküldjük a Nemzetgazdasági Minisztérium
Ügyfélkapcsolati Információs Irodára érkezett közérdekű adatigénylést.

 

Az áttételről a levélírót egyidejűleg - másolatban - értesítettük.

 

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!

 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Futes, Kazan felujitas

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei