Nagybarcai Szennyvízelvezetési Agglomerációs Önkormányzati Társulás tanácsa 2013.október 09.napon kötött szereződését

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Nagybarcai Szennyvízelvezetési Agglomerációs Önkormányzati Társulás!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Nagybarcai Szennyvízelvezetési Agglomerációs Önkormányzati Társulás tanácsa 2013.október 09.napon kötött szereződését a mely vállalkozóval kötötte a belső szennyvíz hálózatok kivitelezésére, és az ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás keletkezett dokumentumokat. Mely szerződéseket az ingatlantulajdonosok aláírtak . Az én ingatlanomra Bánhorváti Jószerencse út 3.sz kérem ezt a nyilatkozatot megküldeni. Kérném Nagybarcai Szennyvízelvezetési Agglomerációs Önkormányzati Társulás által megtartott ülések során készült jegyzőkönyvek másolatát is részemre megküldeni szíveskedjék !
(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 29.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Községi Önkormányzat


Attachment 612 6.pdf
4.7M Download View as HTML


Tisztelt Deák Ferenc!

Mellékelten megküldöm tájékoztatásomat további használatra.

Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #6420 email]

Ha a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[5][Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([8]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6420 email]
2. http://3.sz/
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. mailto:[email address]
5. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

2016 április 7.napon tett tájékoztatás alapján a 15 nap hosszabbítás letelt mi oka van az adatigény meg nem küldésének ??

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Községi Önkormányzat


Attachment Jegyz k nyvek.zip
8.7M Download

Attachment K zbeszerz s.pdf
125K Download View as HTML

Attachment v llalkoz si szerz d s m szaki ellen ri tev kenys
219K Download View as HTML

Attachment V llalkoz si szerz d s bels h l zatok kivitelez s
853K Download View as HTML

Attachment v llalkoz si szerz d s bels h l zatok kivitelez s
99K Download View as HTML


Tisztelt Deák Ferenc Úr!

Mint az Ön előtt is ismeretes, a Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal új
székhelyre költözött, amely miatt problémák adódtak mind
számítástechnikai, mind hírközlési eszközök terén. Így ebből adódóan 
adatszolgáltatásunkat nem tudtuk határidőn belül teljesíteni.
Továbbiakban azonban mellékelten küldöm az Ön által kért dokumentumokat
további használatra.

Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

References

 Visible links
 1. mailto:[FOI #6420 email]
 2. [5]http://3.sz/
 3. [6]http://kimittud.atlatszo.hu/
 4. mailto:[email address]
 5. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request
email]
 6. [7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 7. [8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 8. [9]http://kimittud.atlatszo.hu/

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[10][FOI #6420 email]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published
on the internet. Our privacy and copyright policies:
[11]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6420 email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
4. http://kimittud.atlatszo.hu/
5. http://3.sz/
6. http://kimittud.atlatszo.hu/
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
9. http://kimittud.atlatszo.hu/
10. mailto:[email address]
11. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Köszönöm megtisztelő válaszát de nem igazán kaptam meg a kért dokumentumokat. Hiányolom a lakosság és az én személyes megbízásomat a Nagybarcai Szennyvízelvezetési Agglomerációs Önkormányzati Társulás tanácsa részére adott megbízást hogy az ingatlanomon ki végezze el a házi bekötést.
A lakosság tájékoztatásáról szóló jegyzőkönyvek jelenléti íveket nem kaptam meg .
Nagybarcai Szennyvízelvezetési Agglomerációs Önkormányzati Társulás tanácsának elnökének a név szerinti megbízást küldje meg részemre mikor és hol bíztam meg , hogy nevemben ingatlanomra kivitelezési szerződést kössön a bele egyezésem nélkül .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei