Nagymaros parkolási díjbevételei

Péteri György küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Péteri György

Delivered

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Nagymaroson befizetett parkolási díjak éves összegeit 2010-től kezdődően olyan listában, amely tartalmazza az adott évben a parkolójegy automatákból előre megváltott parkolójegyekért fizetett összeget, a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatával fizetett összeget, valamint a rendszámot tartalmazó éves parkolási bérletekért fizetett összeget.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 27.

Üdvözlettel:

Péteri György

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Nagymaros_parkol=C3=A1si_?=
=?UTF-8?Q?d=C3=ADjbev=C3=A9telei?=
Date: Thu, 11 Jul 2019 14:45:23 +0200
Message-ID: <01fe01d537e6$82389650$86a9c2f0$@nagymaros.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AQHgRwJTYsoZSpikv+2AQLpL5Q/VcaavN+NQ
Content-Language: hu

Tisztelt P=C3=A9teri Gy=C3=B6rgy!

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adatig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9t az Infotv. 29. =
=C2=A7 (1) bekezd=C3=A9se alapj=C3=A1n az al=C3=A1bbiak teljes=C3=ADtem.
A parkol=C3=B3jegy automat=C3=A1k =C3=BCzembe =
=C3=A1ll=C3=ADt=C3=A1s=C3=A1ra 2017-ben ker=C3=BClt sor, =C3=ADgy =
ekkort=C3=B3l tudok inform=C3=A1ci=C3=B3t szolg=C3=A1ltatni (2015-ben =
kiz=C3=A1r=C3=B3lag a F=C5=91 t=C3=A9ren, tavaszt=C3=B3l =C5=91szig =
h=C3=A9tv=C3=A9g=C3=A9n, parkol=C3=B3=C5=91rrel a bev=C3=A9tel 843 000 =
Ft, 2016-ban 859 000 Ft volt).

2017. =C3=A9v (az automat=C3=A1k be=C3=BCzemel=C3=A9se =C3=A1prilis =
v=C3=A9g=C3=A9n t=C3=B6rt=C3=A9nt meg)
Parkol=C3=B3jegy automata bev=C3=A9tel: 1 475 100 Ft
Mobiltelefonos parkol=C3=A1si rendszeren kereszt=C3=BCl fizetett: 1 026 =
548 Ft
Parkol=C3=A1si b=C3=A9rlet bev=C3=A9tel: 995 000 Ft.

2018. =C3=A9v
Parkol=C3=B3jegy automata bev=C3=A9tel: 3 454 600 Ft
Mobiltelefonos parkol=C3=A1si rendszeren kereszt=C3=BCl fizetett: 1 996 =
502 Ft
Parkol=C3=A1si b=C3=A9rlet bev=C3=A9tel: 1 945 000 Ft.

2019-ben j=C3=BAniusig
Parkol=C3=B3jegy automata bev=C3=A9tel: 1 791 100 Ft
Mobiltelefonos parkol=C3=A1si rendszeren kereszt=C3=BCl fizetett: 1 066 =
512 Ft
Parkol=C3=A1si b=C3=A9rlet bev=C3=A9tel: 2 365 000 Ft.

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel:

Dr. Horv=C3=A1th B=C3=A9la
jegyz=C5=91
Nagymarosi Polg=C3=A1rmesteri Hivatal
(70) 339-5677
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Péteri György:
Csak a(z) Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei