Nagymarosi bérleti szerződések

Jáger Enikő küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jáger Enikő

Delivered

Tisztelt Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében és Nagymaros közigazgatási határain belül lévő területekre vonatkozó bérleti szerződéseket, amelyek 2010. január 1. óta érvényben voltak vagy vannak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 26.

Üdvözlettel:

Jáger Enikő

Hivatkozása ide

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Tisztelt Cím!

A mai napon megpróbáltam eljuttatni ezen e-mail címre Igazgatóságunk
válaszlevelét és annak mellékleteit tárgyi ügyben.
Valószínűleg a fájlok mérete miatt hibaüzenetet küldött a rendszer.

Kérem szíves iránymutatásukat, hogy a kívánt dokumentumokat hova tudom
elküldeni

Köszönettel:

dr. Sarkadi Zoltán
kiemelt funkcionális referens

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Tel: +36-1/477-3500/12159
Mobil: +36-70-682-5229
E-mail: [email address]
Web: [1]www.kdvvizig.hu

---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

References

Visible links
1. file:///tmp/www.kdvvizig.hu

Hivatkozása ide

Feladó: Jáger Enikő

Delivered

Tisztelt dr. Sarkadi Zoltán!

A következő linken talál információt nagy méretű csatolmányok megküldésével kapcsolatban:
https://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

"Hogyan tölthetek fel nagyobb fájlokat, amelyeket e-mailben nem tudok elküldeni?
E-mail küldése helyett közvetlenül a KiMitTud weboldalon is elküldheti válaszát, és ott fájl feltöltésére is lehetősége van. Ehhez azonban arra van szükség, hogy regisztráljon a weboldalon (méghozzá az adatgazda weboldalon megosztott e-mail címével). Ebben az esetben az adott igénylési oldal alján található Válasz az adatigénylésre hivatkozásra kattintva is tud válaszolni és fájlokat feltölteni. Ha ezzel bármilyen problémája van, vagy a fájl túl nagy ahhoz (azaz meghaladja a 50 Mb-ot), hogy feltöltse, lépjen velünk kapcsolatba, hogy segíthessünk."

Itt lehet kapcsolatba lépni az oldal üzemeltetőivel, ha szükségesnek tartja:
https://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Köszönettel:

Jáger Enikő

Hivatkozása ide

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság


Attachment 03487 0003.pdf
401K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

Köszönöm szíves tájékoztatásukat a nagy méretű fájlok továbbításával
kapcsolatosan.
A regisztráció nem járható út az Igazgatóság részéről, ezért megpróbálom
részletekben eljuttatni a kért dokumentumokat.

Üdvözlettel:

dr. Sarkadi Zoltán
kiemelt funkcionális referens

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Tel: +36-1/477-3500/12159
Mobil: +36-70-682-5229
E-mail: [email address]
Web: [1]www.kdvvizig.hu

---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

References

Visible links
1. file:///tmp/www.kdvvizig.hu

Hivatkozása ide

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság


Attachment Szerz d sek 1.pdf
1.4M Download View as HTML


Üdvözlettel:

dr. Sarkadi Zoltán
kiemelt funkcionális referens

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Tel: +36-1/477-3500/12159
Mobil: +36-70-682-5229
E-mail: [email address]
Web: [1]www.kdvvizig.hu

---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

References

Visible links
1. file:///tmp/www.kdvvizig.hu

Hivatkozása ide

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság


Attachment Szerz d sek 2.pdf
2.0M Download View as HTML


Üdvözlettel:

dr. Sarkadi Zoltán
kiemelt funkcionális referens

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Tel: +36-1/477-3500/12159
Mobil: +36-70-682-5229
E-mail: [email address]
Web: [1]www.kdvvizig.hu

---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

References

Visible links
1. file:///tmp/www.kdvvizig.hu

Hivatkozása ide

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság


Attachment Szerz d sek 3.pdf
894K Download View as HTML


Üdvözlettel:

dr. Sarkadi Zoltán
kiemelt funkcionális referens

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Tel: +36-1/477-3500/12159
Mobil: +36-70-682-5229
E-mail: [email address]
Web: [1]www.kdvvizig.hu

---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

References

Visible links
1. file:///tmp/www.kdvvizig.hu

Hivatkozása ide

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság


Attachment Szerz d sek 4.pdf
1.6M Download View as HTML


Üdvözlettel:

dr. Sarkadi Zoltán
kiemelt funkcionális referens

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Tel: +36-1/477-3500/12159
Mobil: +36-70-682-5229
E-mail: [email address]
Web: [1]www.kdvvizig.hu

---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

References

Visible links
1. file:///tmp/www.kdvvizig.hu

Hivatkozása ide

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság


Attachment Szerz d sek 5.pdf
1.6M Download View as HTML


Üdvözlettel:

dr. Sarkadi Zoltán
kiemelt funkcionális referens

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Tel: +36-1/477-3500/12159
Mobil: +36-70-682-5229
E-mail: [email address]
Web: [1]www.kdvvizig.hu

---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

References

Visible links
1. file:///tmp/www.kdvvizig.hu

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jáger Enikő:
Csak a(z) Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei