Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sereg László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Nagysándor József utcai Családok Átmeneti Otthona

Sereg László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Sereg László to read recent responses and update the status.

Feladó: Sereg László

Delivered

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A XIX. Nagysándor József utcai Családok Átmeneti Otthonában 2018. októberben átadott három darab új lakás és felújított udvar kapcsán legyenek szívesek megküldeni az elvégzett felújításhoz köthető:
- beérkezett pályázatokat,
- a nyertes ajánlattevő árajánlatát és műszaki dokumentációját,
- szerződéseket és azok összes mellékletét,
- teljesítés igazolásokat, munkalapokat és
- a felújításokhoz kapcsolódó teljes műszaki tervdokumentációt.

A hivatkozott lakások és udvar:
http://www.vamuszkispest.hu/harom-uj-lak...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Tisztelettel felhívom a figyelmüket, hogy a közérdekű adatok kapcsán a tájékoztatási kötelezettség elégtételének elmulasztása, közérdekű adat eltitkolása a Btk. 220.§-a alapján bűncselekménynek minősül.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 12.

Üdvözlettel:

Sereg László

Hivatkozása ide

Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy elektronikus levelével hozzánk fordult.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal a [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail címre megküldött elektronikus levelét megkapta, annak feldolgozása folyamatban van.
Részletes válaszunk elkészítése érdekében levelét továbbítjuk az illetékes szakirodának. Kollégáink válaszáig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:
Dr. Bernát Péter
irodavezető

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet Iroda
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
telefon: 3474-525
e-mail: [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Ez egy automatikusan generált üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

Hivatkozása ide

Feladó: Jegyz?i Kabinet iroda KISPEST
Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment UTF 8 IX 113 31 2019.k z rdek adat k relemre v lasz.pdf
433K Download View as HTML


iktatószám: IX-113-31/2019.

Sereg László részére

 

Tisztelt Sereg László Úr!

Mellékelten megküldöm dr. Vitál Márton jegyzőt helyettesítő aljegyző úr
levelét.

A levélben szereplő hivatkozások az alábbi linkekre kattintva közvetlenül
elérhetők.

https://uj.kispest.hu/onkormanyzat/kepvi...

https://uj.kispest.hu/onkormanyzat/kozer...

Tisztelettel:

Sebestyén Andrea
irodavezető
Jegyzői Kabinet Iroda
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20. I.32.
Tel: +36-1-3474-567
E-mail: [email address]

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Sereg László

Delivered

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján 2019. április 12-én, a Nagysándor József utcai Családok Átmeneti Otthona felújítása tárgyában előterjesztett adatigénylésemre megküldött IX-113-31/2019. iktatószámú válaszuk hiányos.

A kispest.hu-n elérhető adatokkal jómagam is tisztában vagyok, azonban az ott feltöltött dokumentumok között a "Kivitelezési szerződés mellékleteiben" hiányzik a 25. és 26. oldal. Mivel ebben a dokumentumban hiányzó oldalak vannak, így felmerül a lehetősége, hogy a többi feltöltött dokumentum is esetleg hiányos. Ennek okán fordultam a T. Hivatalhoz adatigénylésemmel.

Mivel a fenti iktatószámú válaszukban csak az amúgy is megtalálható, de hiányos dokumentumokra mutató hivatkozásokat küldték meg, és nem az Önök rendelkezésére álló teljes dokumentáció elektronikus másolatát, így kérem, közérdekű adatigénylésemet teljesíteni szíveskedjenek.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 8.

Üdvözlettel:

Sereg László

Hivatkozása ide

Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy elektronikus levelével hozzánk fordult.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal a [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail címre megküldött elektronikus levelét megkapta, annak feldolgozása folyamatban van.
Részletes válaszunk elkészítése érdekében levelét továbbítjuk az illetékes szakirodának. Kollégáink válaszáig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:
Dr. Bernát Péter
irodavezető

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet Iroda
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
telefon: 3474-525
e-mail: [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Ez egy automatikusan generált üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

Hivatkozása ide

Feladó: Melinda Hulik


Attachment IX 113 40 2019.k z rdek adatk relemre v lasz.pdf
100K Download View as HTML


iktatószám: IX/113-40/2019.

Sereg László
részére

Tisztelt Sereg László Úr!

Mellékelten megküldöm dr. Vitál Márton jegyzőt helyettesítő aljegyző úr levelét.

Tisztelettel:

Sebestyén Andrea
irodavezető
Jegyzői Kabinet Iroda
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20. I.32.
Tel: +36-1-3474-567
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sereg László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sereg László:
Csak a(z) Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei