NAV pereinek száma, eredményessége

Bálint Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bálint Tamás

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Hány esetben indítottak az Önök adóigazgatási eljárásban (adóellenőrzés)hozott határozataikkal (2. fokú határozat) szemben az adózók bírósági felülvizsgálati eljárást a 2010., a 2011.; a 2012. évben és eddig ebben az évben?

- Kérem a kért adatokat megyei adóigazgatóságonként közölni szíveskedjenek valamennyi kérdésem esetében. -

Ebből hány esetben zárul már le a bírósági eljárás?

Ebből hány esetben utasította el az adózó keresetét a bíróság a NAV-val szemben?

Hány esetben indítottak adózók a törvényszékek (korábban megyei bíróságok) ítéleteivel szemben felülvizsgálati eljárást a NAVval szemben a Kúriánál, illetve Ítélőtábláknál a 2010., a 2011.; a 2012. évben és eddig ebben az évben?

A Kúriai vagy esetlegesen Ítélőtáblai döntések hány esetben utasították el Önökkel szemben a felülvizsgálati kérelmet?

Hány esetben nyert adózó pert a NAV határozatával szemben (akár úgy, hogy a Magyar Államot perelte) az Európai Bíróság előtt a nevezett években?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 27.

Üdvözlettel:

Bálint Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Kertész Balázs
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Bálint Tamás Úr!

A Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz 2013. március 27-én – a
[1]www.kimittud.atlatszo.hu internetes oldalon keresztül érkezett – „NAV
pereinek száma, eredményessége” tárgyú közérdekű adatkérésére
hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdése
alapján tájékoztatom, hogy az adatkérés jelentős terjedelme miatt az igény
teljesítésére nyitva álló határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Kérem szíves türelmét a kért adatok előállításáig.  

        Nemzeti Adó- és Vámhivatal
        Központi Hivatal

References

Visible links
1. http://www.kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Kertész Balázs
Nemzeti Adó- és Vámhivatal


Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Bálint Tamás Úr!

A Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz 2013. március 27-én – a
[1]www.kimittud.atlatszo.hu internetes oldalon keresztül érkezett – „NAV
pereinek száma, eredményessége” tárgyú közérdekű adatkérésére
hivatkozással mellékelten megküldöm az adóellenőrzések során hozott
határozatokkal kapcsolatos bírósági felülvizsgálati eljárásokra vonatkozó
2010-2013. I. negyedévi kimutatást megyei igazgatósági bontásban.

Tájékoztatom továbbá, az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali
eljárásban nem a felek közötti jogvitát bírálja el, hanem a bíróság által
feltett jogértelmezési kérdésben fejti ki álláspontját. Ennek megfelelően
az Európai Unió Bírósága előtt kezdeményezhető előzetes döntéshozatali
eljárások kapcsán a pernyertesség/pervesztesség fogalma nem értelmezhető.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

        Nemzeti Adó- és Vámhivatal
        Központi Hivatal

 

References

Visible links
1. http://www.kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bálint Tamás:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

hálapénz

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Celichowski Jerzy által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei