NAV-ról szóló kormányrendelet módosítása

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
a) megalkotására irányuló kormány-előterjesztést,
b) közigazgatási egyeztetésre bocsátott tervezetét,
c) 31. § 1. pontjában foglalt, az alaprendelet 1. § (6) bekezdés b)pontjának hatályon kívül helyezésére vonatkozó döntés tekintetében az arra javaslatot tevő személy vagy szervezet megjelölését, illetve az erre vonatkozó írásos javaslatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 8.

Üdvözlettel:
atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
0K Download


[1]Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 33. §-a értelmében

harmincnapos ügyintézési határidő vonatkozik a közigazgatási hatósági ügyben
előterjesztett kérelmekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

[2]www.kormany.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment attachment.xlsx
0K Download View as HTML

Attachment NAVKormrend 20121115 tarcakor norma.pdf
0K Download View as HTML

Attachment NAVKormrend 20121205 Kormanyra norma.pdf
0K Download View as HTML


 

 

Iktsz. NGM/976/2014 (NGM/26356/2013)

atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

részére

 

Tisztelt Címzett!

 

Hivatkozva a Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélszolgálatán keresztül
érkezett, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek
kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2012. (XII. 7.) Korm. rendeletre
(a továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó adatigénylésre, a Korm.
rendelet tárcakörözésre kiküldött 2012. november 15-i, valamint a
Kormányülésen benyújtásra került 2012. december 5-i normaszövegét és
hatásvizsgálati lapjait mellékelten megküldöm.

 

Üdvözlettel:

Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

[1][NGM request email]

Tel.:795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei