Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Mária, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

NAV köztartozásmentes adózói adatbázisából hiányzó képviselők

Szabó Mária küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Szabó Mária to read a recent response and update the status.

Feladó: Szabó Mária

Tisztelt Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,

hogy kik azok a Dunavarsányi Önkormányzati Képviselő testületi tagok, akik hiányoznak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 2014.12.11. 0:00 órától 2015.01.10. 24:00 óráig érvényes, köztartozásmentes adózói adatbázisából, továbbá,

hogy kik azok a Dunavarsányi Önkormányzati Képviselő testületi tagok, akik hiányoznak a NAV, 2015.01.11. 0:00 órától 2015.02.10. 24:00 óráig érvényes, köztartozásmentes adózói adatbázisából.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 10.

Üdvözlettel:

Szabó Mária

Hivatkozása ide

Feladó: Dunavarsány PMH - Titkárság
Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szabó Mária!

2015. február 10-én hivatalunkhoz érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom,
hogy az Ön által kért adatok a Nemzeti Adó és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisából lekérhetők.
Segítségül megküldöm Önnek a fenti adatbázis linkjét.

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztar...

Tisztelettel:

dr. Szilágyi Ákos jegyző megbízásából:

Horváth Andrea
jegyzői referens

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Mária

Tisztelt dr. Szilágyi Ákos Jegyző Úr!
Dunavarsány PMH

Köszönöm, hogy elküldte a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisának, egyébként ismert, linkjét.
Ezen adatbázisból kitűnik, hogy, abban dr. Békássy Szabolcs alpolgármester úr 2015.02.11. után sem, dr. Bóna Balázs képviselő úr pedig, késedelmesen, csak 2015.01.11-től szerepel.
A többi önkormányzati képviselő esetében, az adóazonosító ismertének hiányában, nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy szerepelnek a NAV köztartozás mentes adózói adatbázisában.

Fentiek értelmében ismételten kérem, szíves tájékoztatását, hogy kik azok a dunavarsányi önkormányzati képviselők, akik nem vagy késedelmesen kerültek be a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisába.

Üdvözlettel:

Szabó Mária

Hivatkozása ide

Feladó: Dunavarsány PMH - Titkárság
Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szabó Mária!

Tájékoztatjuk, hogy dr. Békássy Szabolcs alpolgármester jelenleg nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban, dr. Bóna Balázs 2015. január 11-től szerepel.
A többi önkormányzati képviselő szerepel az adatbázisban.

Tisztelettel:

dr. Szilágyi Ákos jegyző megbízásából:

Horváth Andrea
jegyzői referens

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Mária, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Mária:
Csak a(z) Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei