Nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések listája

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések listáját 2013.04.10 és 2014.04.15. közötti időszakról.

Az mnb.hu / Közérdekű információk /Gazdálkodási adatok oldalon ezen kifizetések listája csak 2013.04.10-ig tartalmazza az adatokat, ezért ezzel az adatignyléssel segíteném az MNB munkáját, amit az átlátható gazdálkodásért folytat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 16.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Nem válaszoltak a "Nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések listája tárgyú" közadat igénylésére, pedig a jogszabály ezt előírja.
A jogszabály értelmében Önöknek 2014. május 1. határidőig kellett volna válaszolni.
Legyenek szívesek a törvényi előírásokat betartani, és a kért adatigénylést megválaszolni!

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Ferencz Gábor!

A Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) érkezett 2014. április 16. napján a KiMittud.atlatszo.hu internetes oldalról az Ön – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az MNB által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységét segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre stb) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések listája az alábbi oldalról elérhető:

http://www.mnb.hu/A_jegybank/kozerdeku_i...

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROTOKOLL FŐOSZTÁLY
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája 2.

A(z) Szerencsejáték Zrt. részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Szerencsejáték Zrt. részére Sipos Zoltán által

Aláirási jog

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Tóth Gábor által

Adományok listája

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei