Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dombóvár Város Önkormányzata, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Nem teljesített adatszolgáltatás

Dombóvár Város Önkormányzata küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Dombóvár Város Önkormányzata to read a recent response and update the status.

Feladó: Dombóvár Város Önkormányzata

Delivered

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következőket terjesztjük elő:

2017. november 18-án akkori meghatalmazottunk Bálint Tamás közérdekű adatigényléssel fordult Önökhöz a

TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása, a
TOP 2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések, a
TOP 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés, és a
TOP 1.1.1-15 Ipari parkok, ipari területek fejlesztése megjelölésű

pályázatokkal kapcsolatban, a támogatottak nevét, és az elért pontszámát igényelve. 2017. december 19-én – mivel a tájékoztatásuk nem a minősült a kérdésekre adott válasznak – az adatigénylését megismételte. Az ügy az Önök nyilvántartása szerint „belső felülvizsgálat” alatt áll.
Önkormányzatunk számára rendkívül fontos a kért adatok megismerése, mert azokról mind a képviselő-testületnek, mind a város polgárainak beszámolással tartozunk.
Kérjük, hogy a kért adatokat szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részünkre.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjenek a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalra töltsék fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számunkra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönjük.

Kelt: 2018. december 10.

Üdvözlettel:

Dombóvár Város Önkormányzata

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (PM)


Attachment image001.png
15K Download


PM/20216/2018- közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

Dombóvár Város Önkormányzata részére

 

[1][FOI #12008 email]

 

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

 

Üdvözlettel,

 

 

[2]cid:image001.png@01D3EC3F.0CFDA2C0  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (PM)

 

PM/20216/2018 – közérdekű adatigénylés

 

Dombóvár Város Önkormányzata

[1][FOI #12008 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2018. december 10-én a Pénzügyminisztérium részére megküldött közérdekű
adatigénylés tekintetében az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Tekintettel arra, hogy az adatigénylésben jelzett pályázatok
vonatkozásában a támogatási kérelmek elbírálása még nem zárult le, a
támogatási kérelmek szakmai értékelés során szerzett pontszámai döntés
megalapozását szolgáló adatnak minősülnek, ennek megfelelően az
adatigénylésben kért adatok kiadása nem teljesíthető az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (6) bekezdése szerint.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

 

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dombóvár Város Önkormányzata, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dombóvár Város Önkormányzata:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei