Németh Szilárd országgyűlési képviselő valamint Deutsch Tamás EP-képviselő mennyiért bérelnek ingatlant Csepel önkormányzatától?

Szabó Szabolcs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabó Szabolcs

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2016. január 8-án ingyenes koncertet ad Csepelen az Ismerős Arcok nevű zenekar a Nagy Imre AMK-ban "Építsünk hidat - zenés irodalmi est Wass Albert műveiből". Mekkora összeggel támogatja a koncertet a Csepeli önkormányzat és kinek a döntése alapján?

Hogyan alakult 2015-ben a polgármesteri kabinetben dolgozók létszáma, illetve egészen pontosan mi szerepel az ott dolgozók munkaköri leírásaiban?

Csepelen önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat bérel Németh Szilárd országgyűlési képviselő, valamint Deutsch Tamás EP-képviselő. Mekkora összegű szerződést kötöttek a képviselői irodák bérlése kapcsán, és milyen feltételekkel kötötték meg a szerződést (bútorokkal történő felszerelés, irodaszerekkel való ellátás, kapcsolódó szolgáltatások, információs táblák kihelyezése stb.). Az említett irodabérleti szerződések kapcsán volt-e beruházási kötelezettsége az ingatlan kezelőjének?

2015-ben ilyen szervezetek (egyesületek, alapítványok, sportklubok, pártok) kaptak támogatást a Csepeli önkormányzattól, és mekkora összegben?

A Csepeli önkormányzat beszámolója szerint 2015 decemberében 15 tonna burgonyát osztott szét a csepeli lakosok körében. A burgonyát kitől, milyen összegben szerezte be az önkormányzat? Milyen forrásból finanszírozták a beszerzést, és ki írta alá a szerződést?

2015-ben milyen anyagi és nem anyagi jellegű támogatást kapott Csepelen az Ökumenikus Segélyszervezet a csepeli önkormányzattól?

2015-ben mennyi pénz fordított Csepel Önkormányzata a Csepeli Hírmondó kiadására? Egészen pontosan hány ember dolgozik újságíróként a Csepeli Hírmondó szerkesztőségében. Mennyi az újság szerkesztőjének a fizetése?

2015-ben mennyi pénzt fordított Csepel Önkormányzata a csepel.hu működtetésére és tartalmakkal való feltöltésére. Egészen pontosan hány ember dolgozik a csepel.hu szerkesztőségében? Mennyi az oldal adminjának a fizetése?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 28.

Üdvözlettel:

Szabó Szabolcs
Csepel-Soroksár országgyűlési képviselője

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Vincze Anikó

Szabó Szabolcs részére
Csepel-Soroksár országgyűlési képviselője

Tisztelt Képviselő Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a
válaszadásra irányadó határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

A kért tájékoztatás megküldéséig szíves türelmét kérjük.

 

Tisztelettel,

 

dr. Vincze Anikó

aljegyző

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli

Polgármesteri Hivatal

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

tel: 06(1)4276-282

 

 

Továbbított üzenet kezdete:

Feladó: Szabó Szabolcs < >
Dátum: 2015. december 28. 10:01:13 CET
Címzett: Közérdekű adat igénylések Budapest XXI. kerület Csepel
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál
<[1][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Németh Szilárd országgyűlési képviselő
valamint Deutsch Tamás EP-képviselő mennyiért bérelnek ingatlant Csepel
önkormányzatától?

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2016. január 8-án ingyenes koncertet ad Csepelen az Ismerős Arcok nevű
zenekar a Nagy Imre AMK-ban "Építsünk hidat - zenés irodalmi est Wass
Albert műveiből". Mekkora összeggel támogatja a koncertet a Csepeli
önkormányzat és kinek a döntése alapján?

Hogyan alakult 2015-ben a polgármesteri kabinetben dolgozók létszáma,
illetve egészen pontosan mi szerepel az ott dolgozók munkaköri
leírásaiban?

Csepelen önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat bérel Németh
Szilárd országgyűlési képviselő, valamint Deutsch Tamás EP-képviselő.
Mekkora összegű szerződést kötöttek a képviselői irodák bérlése kapcsán,
és milyen feltételekkel kötötték meg a szerződést (bútorokkal történő
felszerelés, irodaszerekkel való ellátás, kapcsolódó szolgáltatások,
információs táblák kihelyezése stb.). Az említett irodabérleti
szerződések kapcsán volt-e beruházási kötelezettsége az ingatlan
kezelőjének?

2015-ben ilyen szervezetek (egyesületek, alapítványok, sportklubok,
pártok) kaptak támogatást a Csepeli önkormányzattól, és mekkora
összegben?

A Csepeli önkormányzat beszámolója szerint 2015 decemberében 15 tonna
burgonyát osztott szét a csepeli lakosok körében. A burgonyát kitől,
milyen összegben szerezte be az önkormányzat? Milyen forrásból
finanszírozták a beszerzést, és ki írta alá a szerződést?

2015-ben milyen anyagi és nem anyagi jellegű támogatást kapott Csepelen
az Ökumenikus Segélyszervezet a csepeli önkormányzattól?

2015-ben mennyi pénz fordított Csepel Önkormányzata a Csepeli Hírmondó
kiadására? Egészen pontosan hány ember dolgozik újságíróként a Csepeli
Hírmondó szerkesztőségében. Mennyi az újság szerkesztőjének a fizetése?

2015-ben mennyi pénzt fordított Csepel Önkormányzata a [2]csepel.hu
működtetésére és tartalmakkal való feltöltésére. Egészen pontosan hány
ember dolgozik a [3]csepel.hu szerkesztőségében? Mennyi az oldal
adminjának a fizetése?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [4]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 28.

Üdvözlettel:

Szabó Szabolcs
Csepel-Soroksár országgyűlési képviselője

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[5][FOI #5795 email]

Ha a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
nem a(z) [6][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([9]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. javascript:_e(%7B%7D,'cvml','[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]');
2. http://csepel.hu/
3. http://csepel.hu/
4. http://kimittud.atlatszo.hu/
5. javascript:_e(%7B%7D,'cvml','[email address]');
6. javascript:_e(%7B%7D,'cvml','[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]');
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
9. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Szeles Gábor


Attachment K z rdek adatig nyl s ingatlan b rl s.pdf
1.3M Download View as HTML


Tisztelt Képviselő Úr!

 

Megkeresésére hivatkozva csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

 

Üdvözlettel:

dr. Szeles Gábor

 

 

Feladó: Szabó Szabolcs <[1][FOI #5795 email]>
Dátum: 2015. december 28. 10:01:13 CET
Címzett: Közérdekű adat igénylések Budapest XXI. kerület Csepel
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál
<[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Németh Szilárd országgyűlési képviselő
valamint Deutsch Tamás EP-képviselő mennyiért bérelnek ingatlant Csepel
önkormányzatától?

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2016. január 8-án ingyenes koncertet ad Csepelen az Ismerős Arcok nevű
zenekar a Nagy Imre AMK-ban "Építsünk hidat - zenés irodalmi est Wass
Albert műveiből". Mekkora összeggel támogatja a koncertet a Csepeli
önkormányzat és kinek a döntése alapján?

Hogyan alakult 2015-ben a polgármesteri kabinetben dolgozók létszáma,
illetve egészen pontosan mi szerepel az ott dolgozók munkaköri
leírásaiban?

Csepelen önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat bérel Németh
Szilárd országgyűlési képviselő, valamint Deutsch Tamás EP-képviselő.
Mekkora összegű szerződést kötöttek a képviselői irodák bérlése kapcsán,
és milyen feltételekkel kötötték meg a szerződést (bútorokkal történő
felszerelés, irodaszerekkel való ellátás, kapcsolódó szolgáltatások,
információs táblák kihelyezése stb.). Az említett irodabérleti
szerződések kapcsán volt-e beruházási kötelezettsége az ingatlan
kezelőjének?

2015-ben ilyen szervezetek (egyesületek, alapítványok, sportklubok,
pártok) kaptak támogatást a Csepeli önkormányzattól, és mekkora
összegben?

A Csepeli önkormányzat beszámolója szerint 2015 decemberében 15 tonna
burgonyát osztott szét a csepeli lakosok körében. A burgonyát kitől,
milyen összegben szerezte be az önkormányzat? Milyen forrásból
finanszírozták a beszerzést, és ki írta alá a szerződést?

2015-ben milyen anyagi és nem anyagi jellegű támogatást kapott Csepelen
az Ökumenikus Segélyszervezet a csepeli önkormányzattól?

2015-ben mennyi pénz fordított Csepel Önkormányzata a Csepeli Hírmondó
kiadására? Egészen pontosan hány ember dolgozik újságíróként a Csepeli
Hírmondó szerkesztőségében. Mennyi az újság szerkesztőjének a fizetése?

2015-ben mennyi pénzt fordított Csepel Önkormányzata a [3]csepel.hu
működtetésére és tartalmakkal való feltöltésére. Egészen pontosan hány
ember dolgozik a [4]csepel.hu szerkesztőségében? Mennyi az oldal
adminjának a fizetése?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [5]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 28.

Üdvözlettel:

Szabó Szabolcs
Csepel-Soroksár országgyűlési képviselője

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #5795 email]

Ha a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
nem a(z) [7][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([10]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. javascript:_e(%7B%7D,'cvml','[email address]');
2. javascript:_e(%7B%7D,'cvml','[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]');
3. http://csepel.hu/
4. http://csepel.hu/
5. http://kimittud.atlatszo.hu/
6. javascript:_e(%7B%7D,'cvml','[email address]');
7. javascript:_e(%7B%7D,'cvml','[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]');
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
10. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Szabolcs:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei