Nemzeti Színház felszentelése

Waldmann Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Színház Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Színház Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Színház Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Waldmann Tamás

Tisztelt Nemzeti Színház Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy, ki vagy kik, mikor, hány forintos költséggel szentelték fel a Nemzeti Színházat, a felszenteléssel kapcsolatos számlákat, teljesítési igazolásokat, hatástanulmányokat is kérem megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 17.

Üdvözlettel:

Waldmann Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Flament Krisztina
Nemzeti Színház Zrt.

Tisztelt Waldmann Tamás Úr!

Kérdésére válaszolva ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. könyveiben szenteléssel kapcsolatos számlák, dokumentumok nincsenek.

Üdvözlettel:

Igazgatóság

Nemzeti Színház
Nonprofit Zrt.
1095 Budapest
Bajor Gizi park 1.
Tel: +36 1 476 68 00
[email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Waldmann Tamás

Tisztelt Flament Krisztina!

Kérem pontosítsa válaszát.
Az, hogy a Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. könyveiben szenteléssel kapcsolatos dokumentumok nem szerepelnek azt jelenti, hogy nem történt meg a Nemzeti Színház felszentelése?
Ha mégis megtörtént, akkor kérjük megadni, hogy kik, mikor, az épület mely részein végezték a felszentelést, mivel ezen adatok egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett adatok és a személyes adat fogalma alá nem esnek, mely lehet bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül annak kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől.

Üdvözlettel:

Waldmann Tamás

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Waldmann Tamás:
Csak a(z) Nemzeti Színház Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei