Nemzeti Hajsza környezetvédelmi engedélye

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pest Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Tori Sport Kft. (9072 Győr, Nagysándor József u. 51.) 2018. szeptember 29-én Nemzeti Hajsza néven, mintegy 1.500 résztvevővel, terepfutó- és akadályversenyt rendezett a Normafa területén. A terület Natura 2000-es védettségű. Kérem, szíveskedjenek elektronikus úton részemre megküldeni a rendezvény megtartásához hivataluk által kiadott környezetvédelmi engedélyt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 20.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

2018. október 18-án adatigénylést küldtem Önöknek, melyre eddig még nem kaptam választ. Az adaigénylés a következőkre vonatkozott: "A Tori Sport Kft. (9072 Győr, Nagysándor József u. 51.) 2018. szeptember 29-én Nemzeti Hajsza néven, mintegy 1.500 résztvevővel, terepfutó- és akadályversenyt rendezett a Normafa területén. A terület Natura 2000-es védettségű. Kérem, szíveskedjenek elektronikus úton részemre megküldeni a rendezvény megtartásához hivataluk által kiadott környezetvédelmi engedélyt."

Kérem, a fenti adatigénylésre haladéktalanul szíveskedjenek választ küldeni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 18.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Szabóné Szekeres Melinda
Pest Megyei Kormányhivatal


Attachment SKMBT C35318111909190.pdf
1.8M Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!
A Pest Megyei Kormányhivatal részéről csatoltan küldöm az adatigénylésére
adott válaszunkat.
Tisztelettel:

Szabóné Szekeres Melinda
igazgatási referens
Pest  Megyei Kormányhivatal
[1]IMAGE_23 Kormánymegbízotti Kabinet
1052  Budapest, Városház utca 7.
telefon:  +36 1 485 6963
mobilszám: 70/685-6610 
[2][email address]

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: PMKH ÉJH KTF központi postafiók
Pest Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.jpg
3K Download

Attachment 30690 1 2018.pdf
54K Download View as HTML

Attachment 17146 6 2018.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment 17146 5 2018.pdf
2.6M Download View as HTML


Sipos Péter részére

adatigénylő

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr megbízásából mellékelten küldöm a
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály tárgyi levelét, valamint annak mellékleteit,
szíves tájékoztatásul.

 

 

 

Üdvözlettel:

Gönczi Irén

titkársági asszisztens

 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
[1]IMAGE_23
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa 10-12.

telefon: +36 1 478 4400

email: [email address]

P Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Pest Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei