Nemzeti konzultáció - NAIH hatósági vizsgálat

Asztalos János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Asztalos János

Delivered

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

A nemzeti konzultáció internetes felületén működő orosz szoftverkód miatt sérült az oldal adatvédelmi nyilatkozatában szereplő azon kitétel, mely szerint a beküldők adatait harmadik félnek nem adják át, ráadásul ezáltal külföldre is kikerülhettek ezek a személyes adatok.

Ezzel összefüggésben Ibolya Tibor fővárosi főügyész azt nyilatkozta, hogy nem rendjén való, hogy a nemzeti konzultációt az interneten kitöltő választópolgárok adatai egy orosz szerveren kötöttek ki.

Péterfalvi úr irodája 2017. április 10-én azt a tájékoztatást adta, hogy az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indított. Az Infotv. alapján az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő két hónap, amely április 10-ike óta lejárt.

Legutóbbi válaszukban arról tájékoztattak, hogy „a folyamatban lévő vizsgálatban nincs vizsgálatot elrendelő dokumentum”, ami egy ilyen horderejű ügyben meglehetősen szokatlan.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján kérem, szíveskedjen mielőbb megküldeni részemre az ügyben indított hatósági vizsgálat megkezdésének pontos időpontját és várható befejezésének dátumát.

Felhívom figyelmét az Infotv. 29. § (1) bekezdésben foglaltakra, amely szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt(!), legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Emlékeztetem továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 220. §-ában foglaltakra, amely szerint aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkol, közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít, illetve hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a közérdekű adattal visszaélést jogtalan haszonszerzés végett követik el.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 30.

Üdvözlettel:

Asztalos János

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Feladó: Naih_Ügyfélszolgálat
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


Attachment NAIH 2017 3259 4 Z.PDF.pdf
219K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Asztalos János:
Csak a(z) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei