Nemzeti Konzultációs Plakátok

Boris Eszter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Boris Eszter

Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

11.Sze.24.735/2015./2 sz. végzést nyilvánosan közzétették, amely szerint 1 esetben a bíróság álláspontja szerint a Nemzeti Konzultációs Plakát letépkedése, elsősorban a véleménynyilvánítás szabadságára alapozva, nem minősült szabálysértésnek.

A 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) szerint a rendőrkapitányságok az illetékes rendőr-főkapitányság szerveként, önálló feladat- és hatáskörrel működnek, elnevezésüket és székhelyüket a 2. melléklet állapítja meg.

A 2. melléklet 5.6 és 5.8 pontja alapján a két kerület rk-a külön szervként
működik, önálló hatáskörrel.

Arról szeretnék tájékoztatást kapni, hogyan lehetséges az, hogy annak ellenére,
hogy a leírás szerint az eset a VI. kerületben történt, továbbá a szóban forgó
két személy a VI. kerületben tett önfeljelentést, a szabs. eljárás a VIII. kerületben
indult meg.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért ill. egyéb címen költségtérítés megállapítására kerül sor.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 21.

Üdvözlettel:

Boris Eszter

Hivatkozása ide

Budapesti Rendőr-főkapitányság


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s Nemzeti Konzult ci s Plak tok.txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Budapesti Rendőr-főkapitányság request email]>: host mail1.police.hu[171.19.10.5] said: 554 5.7.1
<[Budapesti Rendőr-főkapitányság request email]>: Recipient address rejected: GWExtUser is false
nincs internetes levelezesi joga (in reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Boris Eszter:
Csak a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

iPhone beszerzések

A(z) Országos Bírósági Hivatal részére Boris Eszter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei